Speta: Autofactura pentru prestare de servicii

Speta: Autofactura pentru prestare de servicii

In cazul in care persoana impozabila transfera bunuri din activitatea economica efectuata pe teritoriul Romaniei intr-un alt stat membru, atunci intervine obligativitatea emiterii autofacturii. In aceasta situatie se afla un client al unei societati care cere sa factureze pentru societate, in baza unui acord scris, incheiat intre parti.

Vom vedea ce obligatii are prestatorul de servicii de transport (societatea ca si casa de expeditii), in situatia in care beneficiarul solicita incheierea unui act aditional la contractul de transport prin care se prevede ca beneficiarul va factura serviciile de transport efectuate de prestator in favoarea beneficarului, invocand art 155 alin (8).

Vom vedea daca si societatea va emite factura si care vor fi implicatiile in ce priveste declaratiile lunare, D300, D394, comunicarea la Fisc, inregistrarea in jurnalele de TVA, inregistrarea venitului din transport.

De asemenea, se va vedea daca aceasta factura constituie document justificativ pentru inregistrare de venit la prestator sau daca serveste numai pentru inregistrarea TVA.

In acelasi timp, vom vedea ce se intampla cu diferentele de curs valutar dintre factura si autofactura.

Potrivit prevederilor 155 alin (8) din Codul fiscal, persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura, in termenul prevazut la alin. (14), pentru fiecare transfer efectuat in alt stat membru, in conditiile prevazute la art. 128 alin. (10), si pentru fiecare operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania in conditiile prevazute la art. 130 indice 1 alin. (2) lit. a).

La art. 128 alin (10) se fac urmatoarele precizari:

– este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia non-transferurilor prevazute la alin. (12).

In sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul este o operatiune asimilata unei livrari intracomunitare cu plata de bunuri, fiind obligatoriu sa fie respectate toate conditiile si regulile aferente livrarilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxa. Caracteristic acestei operatiuni este faptul ca in momentul expedierii bunurilor dintr-un stat membru in alt stat membru acestea nu fac obiectul unei livrari in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal si, pe cale de consecinta, aceeasi persoana impozabila care declara transferul in statul membru unde incepe transportul bunurilor va declara si achizitia intracomunitara asimilata in statul membru in care aceasta are loc.

Potrivit prevederilor art 130 indice 1 alin (2) lit a), sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);

Potrivit prevederilor pct.69 alin. 5) din Normele metodologice, persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, este obligata sa emita facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru. Factura se emite numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

a) numarul facturii va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
b) data emiterii;
c) la rubrica «Furnizor», numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania ale persoanei impozabile, iar in cazul persoanei impozabile nestabilite in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, se vor inscrie denumirea/numele persoanei care efectueaza transferul, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal;

d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, la rubrica «Cumparator»;
e) adresa exacta a locului din care au fost transferate bunurile, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile;
f) denumirea si cantitatea bunurilor transferate, precum si particularitatile prevazute la art. 125 indice 1 alin. (3) din Codul fiscal, in definirea bunurilor in cazul transferului de mijloace de transport noi;
g) data la care au fost transferate bunurile;
h) valoarea bunurilor transferate.

Informatiile din facturile emise prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari;
Dupa cum se observa aceste articole nu fac referire la prestari de servicii constand in transportul bunurilor, ci se refera doar la bunuri transferate in alt stat membru.

Si in cazul bunurilor, transferul este o operatiune asimilata unei livrari intracomunitare cu plata de bunuri, fiind obligatoriu sa fie respectate toate conditiile si regulile aferente livrarilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxa.

Astfel, apreciez ca prestarea de serviciu efectuata de dvs. nu se incadreaza in prevederile mentionate de dvs. respectiv art. 155 alin. (8) din Codul fiscal.

Pentru determinarea locului prestarii de serviciu se va aplica regula de la art.133 alin (2) din Codul fiscal, potrivit caruia locul prestarii de servicii este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Potrivit prevederilor pct.13 alin (4) lit. b) din Normele metodologice, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fix/fixe din afara Romaniei.

Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii.

Potrivit alin (9), in cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate.

Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice sau, dupa caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana impozabila:

 a) atunci cand respectivul client i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA si daca prestatorul obtine confirmarea validitatii codului de inregistrare respectiv, precum si a numelui/denumirii si adresei aferente acestuia in conformitate cu art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata;

 b) atunci cand beneficiarul nu a primit inca un cod individual de inregistrare in scopuri de TVA, insa il informeaza pe prestator ca a depus o cerere in acest sens, si daca prestatorul obtine orice alta dovada care demonstreaza ca clientul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila care trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA, precum si daca efectueaza o verificare la un nivel rezonabil a exactitatii informatiilor furnizate de client, pe baza procedurilor de securitate comerciale normale, cum ar fi cele legate de verificarea identitatii ori a platii.

Daca nu dispune de informatii contrare, prestatorul poate considera ca un client stabilit in Comunitate are statutul de persoana neimpozabila atunci cand demonstreaza ca acel client nu i-a comunicat codul sau individual de inregistrare in scopuri de TVA, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).

Atata timp cat beneficiarul nu va transmite un cod valabil de TVA din statul membru in care s-a efectuat transportul bunurilor, locul prestarii este in Romania si se va emite factura cu TVA.

Astfel, se vor indeplini toate obligatiile ce decurg din emiterea facturii respective: declarare in decontul de TVA, in declaratia 394. Cu privire la autofactura, aceasta se intocmeste doar in scopuri de TVA si numai daca operatiunile respective sunt taxabile. Pentru asigurarea concordantei dintre evidenta contabila si cea fiscala este recomandabil sa se utilizeze cursul valutar din data emiterii autofacturii.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 05 decembrie 2013

Leave a Reply