Speta ANAF: Regimul TVA aplicabil livrarilor de energie electrica

Speta ANAF: Regimul TVA aplicabil livrarilor de energie electrica

Intrebare:

Care este regimul TVA aplicabil livrarilor de energie electrice?

Raspuns:

Prezentarea situatiei de fapt:

O societate comerciala informeaza organul fiscal ca pretul energiei electrice furnizate de aceasta, conform legislatiei specifice, cuprinde anumite taxe si tarife aferente serviciilor de furnizare, cum ar fi:
– costuri legate de componenta de transport care includ serviciul de sistem, administrare piata, tariful de introducere/extragere in/din SEN;
– costuri legate de componenta de distributie care inclus tariful de distributie la inalta tensiune, tariful de distributie la medie tensiune, tariful de distributie la joasa tensiune.
Totodata, tariful de introducere in SEN este inclus in pretul de vanzare de producatorii si furnizorii de energie.
Se solicitata precizari daca taxarea inversa prevazuta la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal se aplica pretului propriu-zis al energiei livrate, asupra pretului energiei inclusiv tariful de introducere in SEN sau asupra pretului energiei inclusiv celelalte costuri (tariful de introducere in SEN si costuri de transport si de distributie). De asemenea, se pune intrebarea daca taxarea inversa se aplica pentru toate facturile emise incepand cu 1 septembrie indiferent la ce perioada se refera sau doar pentru facturile emise pentru consumul efectuat dupa 1 septembrie 2013.

Tratament fiscal:

Incepand cu 1 septembrie 2013, potrivit prevederilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, se aplica taxarea inversa pentru livrarile de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil.
Potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA este reprezentata de tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert[…].
La alin. (2) al aceluiasi articol se prevede se baza de impozitare a TVA cuprinde si cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera cheltuieli accesorii.
Prin urmare, pentru livrarile de energie electrica efectuate catre un comerciant persoana impozabila (conditiile care trebuie indeplinite pentru ca beneficiarul sa fie un comerciant persoana impozabila sunt prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal), se va aplica taxarea inversa pentru tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, inclusiv cheltuieli accesorii.

In ceea ce priveste facturile pentru care se aplica taxarea inversa, in functie de data intrarii in vigoare a prevederilor art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, precizam ca, potrivit prevederilor art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, regimul TVA aplicabil livrarilor de bunuri mentionate la art. 160 din Codul fiscal este cel in vigoare la data exigibilitatii taxei conform art. 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, exigibilitatea TVA intervine:
– la data la care are loc faptul generator;
– la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
– la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora.

Faptul generator al livrarilor de energie se determina potrivit prevederilor art. 134^1 alin. (8) din Codul fiscal, conform carora in cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, […], cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.

Prin urmare, pentru toate livrarile de energie catre comercianti persoane impozabile, pentru care exigibilitatea intervine incepand cu 1 septembrie 2013, societatea comerciala va aplica taxarea inversa, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

Baza legala:

Legea nr 571 / 2003 articolul 160 al.2 lit. e)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 03 iunie 2014

Leave a Reply