Speta ANAF – Regim TVA stimulente fiscale

Speta ANAF – Regim TVA stimulente fiscale

 

Intrebare:

Suma pe care o încasează chiriașul de la proprietar pentru amenajarea spațiului închiriat drept stimulent fiscal,intră în sfera TVA dacă în contract se stipulează că chiriașul se obligă să îi transfere proprietarului amenajările efectuate în spațiul închiriat ?

Raspuns:

Din punct de vedere al TVA, se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita aceasta de Codul fiscal.
În conformitate cu prevederile Codului fiscal, sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) operaţiunile care, în sensul Codului fiscal, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită în titlul VII din Codul fiscal acţionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute în titlul VII din Codul fiscal.
În situația în care, în contractul de închiriere se menționează că în schimbul sumelor achitate cu titlu de stimulente chiriașului, acesta se obligă să îi transfere amenajările efectuate în spațiul închiriat proprietarului, se considera că locatarul a efectuat o prestare de servicii cu plată către locator. În acest sens a fost pronunțată și Decizia CJUE în cauza C-283/12.
Ca atare,dacă în contract se stipulează că chiriașul se obligă să îi transfere proprietarului amenajările efectuate în spațiul închiriat,operaţiunea este considerată drept o prestare de servicii de construcții-montaj în sfera operațiunilor impozabile din punct de vedere al TVA.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul 268 alin. (1), 319 alin. (6), (7)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 26 ianuarie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor