Speta ANAF: Procedura de emitere facturi in numele furnizorului dintr-o tara terță

Speta ANAF: 	 Procedura de emitere facturi in numele furnizorului dintr-o tara terță

Intrebare:

Beneficiarul unor livrări de bunuri poate emite facturi în numele și în contul furnizorului persoană impozabilă stabilit într-o țară terță?

 

Raspuns:

În conformitate cu prevederile Codului fiscal pot fi emise facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice.
Potrivit prevederilor din normele metodologice, factura se poate întocmi de către cumpărătorul unui bun în următoarele condiții:
– părţile să încheie un acord prealabil prin care să se prevadă această procedură de facturare. Acord prealabil înseamnă un acord încheiat înainte de începerea emiterii de facturi de către client în numele şi în contul furnizorului;
– să existe o procedură de acceptare a fiecărei facturi. Procedura de acceptare poate fi explicită sau implicită şi poate fi convenită şi descrisă prin acordul prealabil ori poate fi reprezentată de primirea şi prelucrarea facturii;
– factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului de către cumpărător şi trimisă furnizorului;
– factura să cuprindă elementele prevăzute in Codul fiscal referitoare la facturare;
– factura să fie înregistrată în jurnalul de vânzări de către furnizor, dacă este înregistrat în România conform prevederilor din Codul fiscal.
Emiterea facturii de către cumpărătorul unui bun nu restricţionează dreptul furnizorului de a emite alte facturi către respectivul cumpărător în perioada acoperită de acord. Termenii şi condiţiile acordului prealabil şi ale procedurilor de acceptare pentru fiecare factură se stabilesc de către furnizor şi client.
Prin urmare, beneficiarul unor livrări de bunuri poate emite facturi în numele și în contul furnizorului persoană impozabilă stabilită într-o țară terță (pentru bunuri importate de la acesta) cu condiția respectării prevederilor din normele metodologice prezentate mai sus.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul art. 319 alin. (18)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct.96 alin. (1), alin. (2), alin. (3)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 09 august 2016

Leave a Reply