Speta ANAF: Organizarea şi conducerea evidenţei contabile

Speta ANAF:  Organizarea şi conducerea evidenţei contabile

Intrebare:

Subunităţile fără personalitate juridică care aparţin unei persoane juridice cu sediul în România au obligaţia să întocmescă balanţă de verificare?

Raspuns:

Conform Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
Din punct de vedere al reglementărilor contabile, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, obligativitatea întocmirii balanţei de verificare revine persoanei juridice cu sediul în România căreia îi aparţine subunitatea fără personalitate juridică, iar nu subunităţii fără personalitate juridică.
Cu toate acestea, pentru necesităţile proprii de informare sau pentru a îndeplini alte cerinţe legale, entitatea cu personalitate juridică poate impune subunităţilor fără personalitate juridică aparţinând acesteia întocmirea balanţei de verificare, în condiţiile şi la termenele stabilite.

Baza legala:

Legea nr 82 / 1991 articolul art. 1 al. 3 şi art. 22
Ordinul ministrului finantelor publice nr 1802 / 2014 articolul 3 al. 1

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 13 decembrie 2017

Leave a Reply