Speta ANAF: Înregistrarea in scopuri de TVA asociație în participațiune

Speta ANAF: Înregistrarea in scopuri de TVA asociație în participațiune

Intrebare:

Un dezvoltator, persoană fizică impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, care are calitatea de asociat administrator într-o asociere in participatiune cu diverse persoane fizice în vederea edificării unor imobile, are obligatia inregistrării în scopuri de TVA a asociației?

 

Raspuns:

Potrivit Codului fiscal, asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, indiferent dacă sunt tratate sau nu drept asocieri în participaţiune, nu dau naştere unei persoane impozabile separate.
Din normele metodologice date in aplicarea prevederilor art. 269 alin. (11) și art. 321 alin. (5) din Codul fiscal, rezultă că, în măsura în care asocierea dezvoltatorului persoană fizică înregistrată în scopuri de TVA cu diverse persoane fizice în vederea edificării unor imobile se califică drept o asociere în participațiune în sensul TVA, pe parcursul derulării contractului de asociere, drepturile şi obligaţiile legale privind taxa pe valoarea adăugată prevăzute de titlul VII al Codului fiscal revin asociatului administrator, care cuprinde în propriul decont de taxă inclusiv achiziţiile de bunuri/servicii, precum şi livrările de bunuri/prestările de servicii aferente asocierii. Prin drepturi şi obligaţii legale se înţelege, printre altele, dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achiziţiile efectuate pentru realizarea scopului asocierii, conform prevederilor art.297 – 301 din Codul fiscal, obligaţia de a emite facturi către beneficiari şi de a colecta taxa în cazul operaţiunilor taxabile care rezultă din asociere, dreptul/obligaţia de ajustare a taxei conform prevederilor art.304, în cazul propriilor bunuri, şi 305 din Codul fiscal, atât pentru bunurile de capital proprii, cât şi de cele care au fost aduse ca aport la asociere de membrii asocierii, şi care sunt utilizate în scopul asocierii.
Fata de cele de mai sus, dezvoltatorul, persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, nu are obligatia inregistrării separate în scopuri de TVA a asociației.
Se precizeaza faptul ca, pe parcursul derulării contractului de asociere drepturile şi obligaţiile legale privind TVA în cadrul asociației în participațiune revine acestui dezvoltator, in calitate de asociat administrator.

Baza legala:
Legea nr 227 / 2015 articolul art. 269 alin. (11)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct.102 alin. (11)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 11 august 2016

Leave a Reply