Speta ANAF: Dosarul preturilor de transfer

Speta ANAF: Dosarul preturilor de transfer

Intrebare:

Care sunt contribuabilii care au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer?

Raspuns:

Conform prevederilor legale, în vederea documentării respectării principiului valorii de piață, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer contribuabilii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:
– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
– 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;
– 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Baza legala:

Ordinul preşedintelui ANAF nr 442 / 2016 articolul 1, art. 2 alin.(1)
Legea nr 207 / 2015 articolul 108 alin.(2)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 04 octombrie 2021

Tags:
firma auditfirma de auditfirma de audit Bucurestiservicii auditservicii de auditservicii de audit Bucuresti

Leave a Reply