Speta ANAF: Determinare cifră de afaceri la ieşirea din sistemul TVA la încasare

Speta ANAF: Determinare cifră de afaceri la ieşirea din sistemul TVA la încasare

Intrebare:

Cum se determină cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut pentruTVA?

Raspuns:

Conform prevederilor din Codul fiscal, cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/ prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic.
Normele metodologice precizează că la determinarea cifrei de afaceri care servește drept referință pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se au în vedere baza de impozitare înscrisă în rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile si/sau scutite de TVA prevăzute la art. 292 din Codul fiscal, care reglementeaza operațiunile scutite de taxă fără drept de deducere, art.294 – 296 din Codul fiscal, care reglementeaza operațiunile scutite de taxă cu drept de deducere, operaţiunilor rezultate din activitaţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate conform prevederilor art. 275 din Codul fiscal care reglementeaza locul livrarii de bununiri şi 278 din Codul fiscal care reglementeaza locul prestarii de servicii, precum şi rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecţia fiscală, informaţii privind TVA neexigibilă sau nedeductibilă.
Prin urmare, cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei la ieşirea din sistemul TVA la încasare este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrarii/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul anului calendaristic și evidențiate în decontul de TVA întocmit și depus de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Baza legala:

Legea nr 227 / 2015 articolul art. 282 alin. (3) lit. a)
Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 26 alin. (4)

Sursa: anaf.ro

Data aparitiei: 25 august 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor