Speta: Amortizare accelerata

Speta: Amortizare accelerata

In cazul urmator, o societate achizitioneaza un echipament pentru industria alimentara ce urmeaza a se receptiona in aprilie 2015. Echipamentul este demontat din UE si montat in Romania, deci nu se considera ca este nou pentru a beneficia de impozitul pe profit reinvestit.

Societatea doreste sa calculeze in baza deciziei administratorului amortizarea accelarata pentru aceasta achizitie. Poate aplica amortizarea aceelerata pentru aceasta achizitie?

Va trebui sa aplice aceasta metoda pentru toate achizitiile de echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, incluse in grupa 2.1.14.?

Amortizarea accelerata poate fi considerata deductibila fiscal in conditiile includerii in procedurile contabile incepand cu aprilie 2015 si aprobarii prin decizie?

Reflectandu-se modul in care beneficiile economice viitoare se vor consuma de entitate in perioada urmatoare sau societatea trebuie sa aplice pentru a fi deductibila, amortizarea liniara metoda ce a aplicat pana la data achizitiei?

Conform art. 24 din Codul fiscal:

„(1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.”

Deci amortizarea este deductibila daca este calculata conform art. 24 din Codul fiscal, care pevede la urmatoarele aliniate:

„(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.”

Deci se poate opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru echipament – conform art. 24, alin. (6), litera b) – iar amortizarea astfel calculata va fi deductibila fiscal conform art. 24, alin. (1).

La receptia imobilizarii se va stabili modul de amortizare si se va intocmi o Decizie a administratorului in acest sens.

De asemenea se va mentiona in manualul de Politici contabile faptul ca pentru anumite echipamente se va utiliza metoda de amortizare accelerata.

Amortizarea astfel calculata va fi deductibila insa nu pentru ca figureaza in Manual, ci pentru ca sunt respectate prevederile art. 24 din Codul fiscal.

Amortizarea se calculeaza pentru fiecare imobilizare in parte si, daca pentru o imobilizare se adopta o anumita metoda, ea nu este obligatoriu de aplicat la toate imobilizarile din grupa sa (asa cum se impune de exemplu la reevaluare: daca se reevalueaza un echipament, se reevalueaza toate echipamentele din grupa sa) pentru ca, in functie de particularitatile procesului de productie, echipamentele nu sunt utilizate in aceeasi masura.

Metoda de amortizare se poate schimba la inceputul exercitiului financiar, iar schimbarea de metoda si motivele pentru aceasta pentru unul sau mai multe echipamente se va explica in Notele la Bilant.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 02 aprilie 2015

Leave a Reply