Speta: Amenajare teren

Speta: Amenajare teren

Avem o societatea care are un contract de inchiriere cu Apele Romane pentru cuveta lacului, iar pentru terenul care imprejmuieste lacul are un certificat de urbanism si autorizatie de constructie provizorie de la Primarie. La amenajarea terenului s-a dedus TVA-ul la materialele cumparate si serviciile prestate pentru amenajare.

La expirarea contractului de inchiriere se preda amplasamentul cum a fost inchiriat (fara amenajare).

Cum se inregistreaza in contabilitate scoaterea amenajarii provizorii?

Ce se intampla cu TVA-ul dedus pentru materialele cumparate si serviciile prestate folosite la amenajare?

Raspuns:

Desi nu s-a precizat, se considera ca amenajarea terenului este inregistrata in evidenta contabila ca o imobilizare corporala recunoscuta ca activ supus amortizarii pe intreaga perioada de derulare a contractului de inchiriere. In acest context, am in vedere prevederile pct. 113 alin. (2) din O.M.F.P. nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene „Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada determinata de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii, pe baza duratelor de viata utila ale acestora.”.

Investitia de natura amenajarii terenului se scoate din evidenta contabila prin urmatoarele inregistrari contabile cu privire la:

– valoarea amortizata a amenajarii :
281 = 2112 50.000

„Amortizarea „Amenajari de terenuri”

– valoarea neamortizata a amenajarii :

6588 = 2112 8.000
„Alte cheltuieli de „Amenajari de terenuri”
exploatare”

Avand in vedere ca valoarea neamortizata nu a fost transferata proprietarului prin facturare, cheltuiala in suma de 8.000 lei este nedeductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil deoarece nu este aferenta realizarii de venituri impozabile, fiind aplicabile prevederile art. 21 alin. (1) din Codul fiscal ” (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile”.

Referitor la suma TVA dedusa pentru investitia efectuata, avand in vedere ca amenajarea nu se cedeaza contracost proprietarului, chiriasul procedeaza la ajustarea sumei TVA deduse pentru construirea amenajarii, in functie de incadrarea acesteia la mijloc fix sau la bun de capital:

– la mijloc fix ajustarea se efectueaza conform prevederilor art. 148 din Codul fiscal si pct. 53 din normele de aplicare ale acestui articol. In acest caz, ajustarea se efectueaza la valoarea neamortizata a investitiei, de exemplu pentru suma de (8.000 lei x 24% = 1.920 lei). Suma rezultata din ajustare se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari cu semnul minus si se raporteaza corespunzator prin decontul de TVA cod 300 la randul 30 „Regularizari taxa dedusa”;

– la bun de capital se efectueaza conform prevederilor art. 149 din Codul fiscal si punctul 54 din normele de aplicare ale acestui articol. Ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare de 5 ani, pentru perioada ramasa de neutilizare a investitiei. De exemplu, daca investitia a fost utilizata timp de 4 ani pentru realizarea de operatiuni taxabile, ajustarea se efectueaza pentru o perioada de 1 an, de exemplu pentru suma de 2.784 lei stabilita conform urmatoarelor calcule:

58.000 lei x 24% = 13.920 lei suma TVA dedusa
13.920 lei : 5 ani = 2.784 lei/an

Suma rezultata din ajustare se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari cu semnul minus si se raporteaza corespunzator prin decontul de TVA cod 300 la randul 31″Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital”. Daca investitia este de natura bunurilor de capital, suma TVA ajustata se inscrie in Registrul bunurilor de capital.

In fiecare din cele doua situatii, suma rezultata din ajustare se inregistreaza prin formula contabila:

6588 = 2112 1920 sau 2.784 lei
„Alte cheltuieli de „Amenajari de terenuri”
exploatare”

Similar tratamentului fiscal aplicat cheltuielilor cu valoarea neamortizata a investitiei, cheltuiala cu suma TVA ajustata inregistrata in debitul contului 6588 este nedeductibila d.p.d.v. fiscal la determinarea profitului impozabil daca valoarea investitiei nu este facturata proprietarului.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 14 mai 2015

Leave a Reply