Speta: Ajustare TVA marfuri

Speta: Ajustare TVA marfuri

In speta de azi, pornim de la situatia firmei A care are ca obiect de activitate comert cu amanuntul. In balanta are solduri la conturile 371, 378, 4428. In contextul in care societatea doreste sa devina neplatitoare de TVA si nu a depasit plafonul, se va stabili care este monografia contabila in vederea ajustarii TVA la stocul de marfa.

Conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal:

„(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.”

Din punct de vedere contabil, inregistrarile contabile sunt:

a. 371 „Marfuri” = 4428 „TVA neexigibila” in rosu cu valoarea TVA neexigibila aferenta stocurilor

b. eliminarea adaosului comercial din soldul contului 371 si aplicarea cotei de TVA la suma obtinuta, in vederea determinarii valorii TVA deductibile de ajustat :

371″Marfuri” = 4426 „TVA deductibila” valoarea TVA deductibila de ajustat

c. 371 „Marfuri” = 378 „Diferente de pret la marfuri” in negru sau in rosu , daca se decide nemodificarea preturilor de vanzare cu amanuntul.

Ajustarea TVA se va inregistra in decontul de TVA intocmit pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal competent.

Sursa: infoTVA.ro

Data aparitiei: 23 octombrie 2014

Leave a Reply