Speta: Ajustare TVA

Speta: Ajustare TVA

Analizam mai jos cazul unei societati inregistrate in scopuri de TVA care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistratein scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Vom vedea astfel cum se va intocmi factura finala si care va fi inregistrarea contabila care apartine unei facturi de avans emisa in perioada in care societatea era platitoare de TVA, in conditiile in care pe factura nu mai este inscrisa coloana de TVA.

De asemenea, pentru o societate neinregistrata in scopuri de TVA care solicita inregistrarea in evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 alin (1) lit.b) din Codul Fiscal, vom stabili cum se intocmeste factura finala si care este inregistrarea contabila care apartine unei facturi de avans emisa in perioada in care societatea era neplatitoare de TVA.

In plus, se va vedea si in ce masura contractul de prestari servicii incheiat cu beneficiarul trebuie modificat printr-un act aditional, pentru ambele situatii.

Solutia consultantului:

1. Pentru aceasta situatie sint aplicabile prevederile art. 134 alin. (5), 152 alin. (7), punctului 61 alin. (6), (7), (8), art. 153 alin. (9) litera g), art. 156^3 alin. (9) din codul fiscal si OPANAF 640/2012 pentru aprobarea declaratiei 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata „.

Pe scurt, in acest caz trebuie sa procedati astfel:

– in parioada 01-10 a unei luni (de exemplu, in perioada 01-10 august) societatea depune cererea privind solicitarea de scoatere din evidenta de platitor de TVA;

– pana la finalul lunii august organul fiscal va emite decizia privind scoaterea din evidenta TVA;

– pana la primirea deciziei de scoatere de la TVA, respectiv in luna august, societatea trebuie sa regularizeze avansul facturat cu TVA astfel: pe factura cu TVA va storna baza si TVA aferente avansului si va emite o alta factura cu valoarea integrala a avansului, dar fara a mai completa si TVA-ul;

– ambele facturi se emit pe formular cu TVA, deoarece operatiunea de regularizare a avansului trebuie sa fie facuta pina la data primirii comunicarii anularii in scop de TVA;

– ambele facturi se transmit si beneficiarului, care va trebui sa procedeze la ajustarea TVA dedus initial;

– pentru luna august se va depune decontul de TVA 300 in care se vor trece rezultatele acestei regularizari, respectiv se va completa rubrica de livrari cu 24% baza si TVA cu semnul minus, rezultind TVA de recuperat de la stat;

– factura finala, daca faptul generator intervine dupa scoaterea ca platitor de TVA (daca serviciul / livrarea are loc dupa scoaterea ca platitor de TVA), se intocmeste fara TVA, stornind avansul re-creat fara TVA.

Decontul de TVA 300 se depune pentru luna august, indiferent de perioada fiscala a firmei.
– daca nu s-a depus decontul 300, se va completa si se va depune „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” (307), bifind casuta a treia de la sectiunea III, se va completa simbolul C si valoartea TVA colectata stornata cu semnul minus.

Prin acest formular se solicita rambursarea TVA.

Exemplu:

Factura de avans emisa anterior lunii august de 1000 lei plus TVA de 240 lei.
– in luna august 2013 se emite facrura de stornare a avansului cu tva si se emite factura de avans inclus TVA :
4111 = 419  -1000 lei

4111 = 4427  -240 lei

si

4111 = 419  1240 lei.

Sumele de -1000 lei si -240 lei se trec pe rindul de Livrari cu 24%, iar suma de 1240 lei se trece pe rindul 15 din decontul 300 completat si depus pentru luna august pina la data de 25 septembrie, indiferent de perioada fiscala a dvs.
– in luna septembrie 2013 are loc prestarea serviciului / livrarea  bunului (are loc faptul generator), in suma de 2500 lei.

Factura finala se emite pentru suma de 2500 lei pe formular de factura care nu mai contine rubrica de TVA, iar pe rindul al doilea (sau pe o factura distincta) se storneaza avansul de 1240 lei, rezutind rest de plata de 1260 lei:

4111 = 704 / 707   2500 lei

4111 = 419          -1240 lei

sau

4111 = 704 / 707  2500 lei

419 = 4111          1240 lei.

2. Acestei situatii ii sint aplicabile prevederile din codul fiscal ale art. 134 alin. (5), art. 152 alin. (3) si (9) si punctului 61 alin. (5), (10) si (11) din normele aferente.

Din parcursul acestor temeiuri legale, in special din art. 134 alin. (5) ultima teza, rezulta ca pentru un avans facturat in perioada de neplatitor nu se face ajustare la TVA (in sensul colectarii) la momentul trecerii la platitor.

Regularizarea avansului la finalul serviciului se face astfel:

– se emite o factura finala cu valoarea totala a serviciului, impartita in baza si TVA;

– se emite o alta factura cu stornarea avansului fara tva, cu referire la factura initiala de avans.

Prin inchiderea celor doua facturi emise va rezulta suma de incasat de la beneficiar.

Exemplu:

se emite factura de avans in perioada de neplatitor de 1000 lei:

4111 = 419  1000 lei

– dupa trecerea la platitor, se efectueaza prestarea si se emite factura finala odata cu regularizarea avansului:

> factura finala pentru suma de 2500 lei plus TVA:

4111 = 704  2500 lei

4111 = 4427  600 lei

> factura de stornare avans de 1000 lei:

4111 = 419  -1000 lei

inchiderea celor doua facturi:

581 = 4111 -1000 lei

581 = 4111  1000 lei

Rezulta ca beneficiarul trebuie sa achite suma de 2100 lei (3100 – 1000).

Ambele facturi se transmit beneficiarului.

3. Da, contractul trebuie modificat prin act aditional pentru ambele situatii.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 12 septembrie 2013

Leave a Reply