Speta: Achizitii de la contribuabili inactivi

Speta: Achizitii de la contribuabili inactivi

Vrem sa vedem ce se intampla in situatia in care o companie efectueaza achizitii de la o persoana aflata in inactivitate in perioada 2012 – 2015. Deoarece la momentul respectiv nu s-a stiut ca persoana in cauza era inactiva, s-a dedus TVA de pe factura, iar cheltuiala aferenta a fost considerata cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit. In 2015 societatea a fost reactivata.

In anul 2018, nu este prescrisa TVA pentru perioada decembrie 2012 (sau trimestru IV 2012, in functie de perioada de raportare a TVA ) – 2015 si impozitul pe profit 2012-2015.
Pentru taxa pe valoarea adaugata se va efectua ajustarea TVA dedusa in perioada  decembrie 2012 ( sau trim IV ) – 2015, in decontul de TVA depus pentru aceasta perioada,  iar pentru impozitul pe profit se va depune declaratie rectificativa pentru fiecare an in parte prin diminuarea cheltuielilor si implicit recalculare impozit pe profit/ diminuare pierdere, avand in vedere reglementari fiscale valabile pentru aceasta perioada  prevazute la art. 11 alin (1 indice 2 ) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
Conform acestor prevederi, beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78 indice 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, NU  beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea la art. 21 alin. (4) lit. r) din Legea 571 /2003, se mentiona ca sunt cheltuieli nedeductibile, cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor pct. 66 din Reglementarile contabile aplicabile in prezent, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).
Din punct de vedere fiscal, potrivit prevederilor art. 19 alin (3) din Codul fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile inregistrate in contabilitate se corecteaza astfel:
a) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala;
b) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se efectueaza corectarea acestora.
Potrivit prevederilor art. 323 alin. 3) din Codul fiscal, datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari.
Faptul ca societatea a fost reactivata in anul 2015, nu scuteste compania de aplicarea prevederilor valabile la data cand s-a considerat cheltuielile deductibile si s-a dedus TVA aferenta. In situatia in care nu se corecteaza aceasta situatie, la un eventual control, aceste diferente vor fi stabilite de catre organul  fiscal.
Srusa: infotva.ro
Data aparitiei: 08 noiembrie 2018

Leave a Reply