Speta: Achizitie soft

Speta: Achizitie soft

Achizitionam un soft din SUA de la o firma cu cod EU se declara in 207 – declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Conform art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal redeventele de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.

In acest sens, termenul redeventa este definit in normele metodologice ca fiind orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal.

Conform art. 7 pct. 36 din Codul fiscal se considera redeventa platile de orice natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;
b) dreptul de a efectua inregistrari audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, si dreptul de a le transmite sau retransmite catre public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnica de transmitere – inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

c) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;
d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, container, cablu, conducta, satelit, fibra optica sau tehnologii similare;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

(2) Nu se considera redeventa in sensul prezentei legi:
a) platile pentru achizitionarea integrala a oricarei proprietati sau a oricarui drept de proprietate asupra tuturor elementelor mentionate la alin. (1);
b) platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) platile pentru achizitionarea integrala a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv in scopul folosirii acestuia de catre utilizator sau in scopul vanzarii acestuia in cadrul unui contract de distributie;
d) platile pentru obtinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fara a da dreptul la reproducere;
e) platile pentru accesul la sateliti prin inchirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, in situatia in care clientul nu se afla in posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii similare;
f) platile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii din acordurile de roaming, a frecventelor radio, a comunicatiilor electronice intre operatori.

Astfel, daca  operatiunea implica transferul unui drept de folosinta, astfel incat intra in sfera redeventelor, societatea din Romania are obligatia de a retine la sursa impozit pe veniturile nerezidentilor.

In lipsa certificatului de rezidenta fiscala primit de la nerezidentul din SUA, cota aplicabila este cota de 16% potrivit art. 224 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile obtinute din Romania este impozit cu retinere la sursa. Retinerea se face la data platii facturii, la cursul BNR valabil in ziua platii si se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
Impozitul retinut se plateste si se declara prin formularul 100 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile nerezidentului, conform prevederilor de la art. 224 alin. (1) si (5) din Codul fiscal.

In conditiile in care detineti Certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din SUA, valabil la data efectuarii platilor catre nerezident, veti aplica prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si SUA ratificata prin Decretul nr. 238 / 23.12.1974, daca acestea sunt mai favorabile.

Societatea din Romania are obligatia sa depuna la organul fiscal Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (formular 207), pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, conform art. 231 din Codul fiscal.

In cazul in care este vorba despre achizitia de software, acesta este un serviciu si nu se retine impozit pe veniturile nerezidentilor in Romania, nu se declara in Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (formular 207).

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 29 martie 2018

Leave a Reply