Speta: Achizitie servicii si taxare inversa

Speta: Achizitie servicii si taxare inversa

Prin cele ce urmeaza, vom stabili, pornind de la cazul prezentat aici, daca Gibraltarul este considerat a fi din punct de vedere fiscal in spatiul UE si daca administrativ apartine de Regatul Unit al Marii Britanii.

De asemenea, vom vedea de ce trebuie sa se aplice taxare inversa si sa se declare tranzactia in declaratia recapitulativa, daca furnizorul (firma din Gibraltar) nu are un cod valid de TVA (deoarece nu este platitoare de TVA).

Conform art. 125 indice 2 alin. (4) din Codul fiscal, se considera ca fiind incluse in teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:

a) Republica Franceza: Principatul Monaco;

b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;

c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Astfel, Gibraltarul nu este mentionat ca stat care, din punctul de vedere al TVA, se considera ca fiind inclusa in teritoriul regatului Unit al Marii Britanii.

De asemenea, schimbul de bunuri cu acest stat nu se declara in Declaratia Intrastat asa cum rezulta din Norma de completare a Declaratiei statistice Intrastat aprobata prin OINS 1948/2012. Potrivit acesteia, schimburile de bunuri cu anumite parti ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind in sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu apartin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea facand obiectul declaratiilor vamale, pe care Institutul National de Statistica le preia de la Autoritatea Nationala a Vamilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d’Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) si zonele din Cipru aflate in afara controlului guvernului.

Conform pct. 13 alin. (13) din normele metodologice date in aplicarea art. 133 din Codul fiscal, serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul prestarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 141, 143, 144 sau 1441 din Codul fiscal.

Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa.

Potrivit art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5).

Asadar, serviciile prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania au locul prestarii in Romania. Pentru acestea beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoare adaugata conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal. Serviciile se raporteaza in declaratia 390 doar in situatia in care prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru iar serviciile nu sunt scutite de TVA. In situatia in care prestatorul nu este stabilit in alt stat membru serviciile nu se raporteaza in declaratia 390.

In cazul prezentat, prestatorul nu este stabilit alt stat membru. Daca acesta nu este stabilit in Romania beneficiarul, societatea din Romania, este obligata la plata TVA aferenta serviciilor achizitionate in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art.157 alin. (2) din Codul fiscal, societatea va  evidentia in decontul de taxa, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147 indice 1, taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. Serviciile nu se declara in Formularul 390.

In formularul 300 – „Decont de taxa pe valoarea adaugata” serviciile se vor inscrie la Randul 7 – „Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:” (fara preluarea sumelor la Randul 7.1) si la Randul 20.

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 20 ianuarie 2014

Leave a Reply