Speta: Achizitie autocamion

Speta: Achizitie autocamion

In cazul urmator, o societate cu domeniul de activitate transport, inregistrata in scopuri de TVA numai pentru achizitii/livrari intracomunitare si in ROI, doreste sa achizitioneze un mijloc de transport (autocamion) cu valoarea de 50.000 euro.

Ce declaratii va trebui sa depuna societatea si ce taxe (TVA) va avea de plata in urma achizitiei mijlocului de transport? Mijlocul de transport va fi achitat cash.
Are obligatia sa achite numai prin banca?

Din punct de vedere al TVA sunt tratate diferit achizitiile de mijloace de transport noi si achizitiile de mijloace de transport second hand de la furnizori din Uniunea Europeana.

In acest sens mijloacele de transport noi sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:
a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:
1. navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare; si
2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata;
b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:
1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;
2. in cazul unei nave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;
3. in cazul unei aeronave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore.

Astfel, in ceea ce priveste regimul TVA aplicabil la achizitia autoturismului, in functie de incadrarea autoturismului drept mijloc de transport nou sau second hand si de regimul TVA aplicat de furnizor, se pot distinge urmatoarele situatii:

Societatea efectueaza achizitia unui mijloc de transport nou.

Pentru a fi considerat mijloc de transport nou, autoturismul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau
– sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;

In acest caz, achizitia efectuata reprezinta o achizitie intracomunitara impozabila in Romania in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Pentru achizitia efectuata societatii din Romania ii revin urmatoarele obligatii:
– sa depuna decontul special de TVA (formularul 301) si sa achite TVA aferenta;
– sa depuna declaratia recapitulativa (formularul 390).

Societatea efectueaza achizitia unui mijloc de transport second hand:

In acest caz, pentru livrarea autoturismului furnizorul din Comunitate poate aplica fie regimul normal de taxare fie regimul special pentru bunuri second hand conform echivalentului art. 152 indice 2 din Codul fiscal din legislatia acestui stat.

In situatia in care furnizorul aplica regimul normal de taxare achizitia efectuata reprezinta o achizitie intracomunitara impozabila in Romania in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal.

Pentru achizitia efectuata societatii din Romania ii revin urmatoarele obligatii:

– sa depuna decontul special de TVA (formularul 301) si sa achite TVA aferenta;
– sa depuna declaratia recapitulativa (formularul 390).

In situatia in care furnizorul va aplica regimul special pentru bunurile second hand achizitia efectuata nu este impozabila in Romania in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (8) lit. c) dinCodul fiscal. Furnizorul trebuie sa mentioneze pe factura emisa aplicarea acestui regim.
In acest caz societatea nu efectueaza o achizitie intracomunitara impozabila in Romania si, ca atare nu declara achizitia in declaratia recapitulativa (formular 390).

Conform art. 3 din Legea 70/2015 se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:

a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
c) plati catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

La art. 1 alin. (3) este prevazut ca prevederile Capitolului I din lege se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in plafoanele prevazute de acest capitol se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Astfel, plafoanele prevazute de Legea 70 se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta, pe baza cursului de schimb valutar de la data efectuarii operatiunilor.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 02 iulie 2015

Leave a Reply