Solutionarea erorilor contabile

Solutionarea erorilor contabile

Erorile reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale firmei pentru o perioada sau mai multe perioade fiscale. Acestea se produc din greseala de a utiliza sau nu informatii sau ca o greseala de calcul – matematica, aplicarea gresita a politicilor contabile, a ignorarii sau a interpretarii gresite a evenimentelor si/sau a fraudelor.

Privind erorile contabile ale exercitiilor anterioare se disting doua situatii:

1. Aceste erori erau disponibile la data la care situatiile au fost aprobate spre a fi emise.

2. Erorile ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor se face la data constatarii lor si in functie de perioada aferenta se corecteaza astfel:

1. Erorile aferente exercitiului financiar curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin ajustarea profitului impozabil.

2. Erorile aferente exercitiilor anterioare se corecteaza pe seama contului de rezultat reportat, privind ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale aferente. Se va depune conform Codului de procedura fiscala declarative rectificativa la perioada vizata. Conform cu procedurile/politicile contabile daca se constata erori nesemnificative din exercitiile anterioare, acestea se pot corecta pe seama contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor din exercitiile anterioare nu modifica situatiile financiare ale exercitiului vizat. In schimb erorile vor fi prezentate in notele explicative ale situatiilor financiare anuale.

Corectarea erorilor propriu-zise in contabilitate se va face conform cu manualul de proceduri si manualul de politici contabile corroborate cu programul informatic folosit pentru tinerea contabilitatii si se poate face astfel:

1. Prin stornare in rosu: corectare cu minus a operatiunii initiale (se preia articolul contabil exact asa cum a fost inregistrat, numai suma va fi trecuta cu semnul “minus” – “-”).

2. Prin stornare in negru: inregistrarea inversa a articolului initial.

Fircare societate are obligativitatea intocmirii manualului de politici contabile in care se va preciza exact cum se vor corecta erorile contabile si care este procedura aferenta.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 27 septembrie 2013

Leave a Reply