Servicii oferite

Servicii audit:

 • Audit statutar
 • Audit financiar
 • Audit intern
 • Audit AML (auditarea activitatii de prevenire si combatere a spalarii banilor)
 • Audit raportare externa
 • Auditare situatii financiare anuale / semestriale
 • Auditare situatii financiare consolidate
 • Audit contabil
 • Audit situatii financiare interimare (dividende)
 • Audit fiscal
 • Audit fonduri europene

 • Audit fonduri structurale
 • Audit fonduri nationale
 • Audit fonduri UEFISCDI
 • Audit public intern
 • Audit extern

Servicii contabilitate:

 • Contabilitate financiara

Servicii consultanta:

 • Consultanta fiscala
 • Consultanta contabila
 • Salarizare si personal
 • Analiză financiară
 • Newsletter – informare periodică, a clienţilor, privind schimbarile legislative

Audit financiar

Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:

– intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;

– analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;

– identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;

– aprecierea auditului intern;

-etc.

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

Obiectivele auditului intern sunt:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Audit statutar

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Audit AML (auditarea activitatii de prevenire si combatere a spalarii banilor)

Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, reglementat prin Legea nr. 129/2019, este un alt tip de audit din sfera de activități ale auditului financiar obligatoriu pentru unele companii, încă din anul 2020.

Audit fiscal

Auditul fiscal este necesar pentru:
• evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
• evaluarea  comparativa dintre situaţia reală şi reglementarile prestabilite.

Conform ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Audit fonduri europene

Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (Phare, ISPE, Sapard, etc.).

Contabilitate financiară

 • Organizare financiar-contabila si de gestiune pentru orice tip de activitate desfasurata
 • Evidenta contabila computerizata, intocmire situatii financiare si stabilirea rezultatelor
 • Situatii intermediare specifice fiecarei activitati in parte
 • Raportari lunare, trimestriale si anuale catre organele fiscale
 • Reprezentarea in fata autoritatilor


Consultanţă fiscală

In cadrul serviciilor de consultanta fiscala oferim informatii privind:

 • TVA si impozit pe profit;
 • Impozite locale
 • Taxe si impozite aferente salarizarii;
 • Actualizare la zi a legislatiei in domeniul taxelor si impozitelor.

Consultanţă contabilă


Expertiză contabilă


Salarizare şi personal


Analiză financiară


Newsletter – informare periodică, a clienţilor, privind schimbările legislative

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor