Schimbari contabile conforme cu IFRS

Schimbari contabile conforme cu IFRS

Directiva 34/2013 privind contabilitatea introduce câteva aspecte și obligații de raportare suplimentare față de cele existente și pentru persoanele ce conduc contabilitatea conform Standardelor internaționale de raportare financiară. În acest sens, s-a  impus și modificarea reglementărilor contabile  conforme cu IFRS, modificări adoptate prin OMFP nr. 150/2015, aplicabile începând cu exercițiul 2015.

Principalele modificări structurale, pe secțiuni mari, aduse de acest ordin sunt:

  • declararea respectării codului de guvernare corporatistă, pentru persoanele aflate în sfera de aplicare a codului;
  • introducerea unor elemente noi în raportul de audit solicitate de Directiva contabilității;
  • declararea plăților către guverne pentru persoanele ce au activitate în zona de exploatare a resurselor minerale, gazelor naturale, petrolului;
  • introducerea  unor  aspecte  punctuale  privind  unele  proceduri  contabile  și  funcționarea conturilor;

Să analizăm aceste modificări:

1. Raportările contabile depuse la autoritățile române pot să difere de formatul raportărilor contabile întocmite  conform  IFRS  deoarece  acestea  sunt  întocmite  pentru  informarea instituțiilor statului.

2. În scopul îmbunătățirii transparenței  față de acționari și investitori,  societățile trebuie să descrie modul în care au aplicat codul de guvernanță corporatistă. Aceste informații trebuie să fie clare, precise și exhaustive pentru a prezenta acestor persoane modul în care este administrată societatea.

Dacă  s-a  efectuat o abatere de la acest cod, se necesită o prezentare a cauzelor și a implicațiilor acestei  abateri. Aceasta trebuie să se regăsească în  declarația privind guvernarea corporatistă.

3. Din  punctul  de  vedere  al  formatului  raportului  de  audit,  sunt  transpuse  din  Directiva contabilității  elementele minime ale unui raport de audit. În esență, se regăsec cerințele conform unui raport ce conține elementele descrise în Standardele Internaționale de Audit– ISA.

4. Raportarea plăților către guverne se adresează entităților cu obiect de activitate în prospectarea, descoperirea, extracția zăcămintelor minerale, petrol, gaze naturale și  alte asemenea.

Directiva contabilității impune raportarea separată în situațiile financiare și declararea acestor tipuri de plăți când valoarea unei plăți depășește 100.000 euro. Potrivit acestui act normativ, acestea se întocmesc sub forma unui raport, iar entitățile pot avea în vedere la stabilirea plăților către guverne interpetările date de IFRIC 21 „Cotizații”.

5. O ultimă secțiune a actului normativ transpune și modifică funcționarea mai multor conturi dintre care amintim  faptul  că  soldul  contului  233  „Imobilizări  necorporale în curs de execuție“  se transferă fie asupra contului  1173  „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile“, fie în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare“ sau contul 208„Alte imobilizări necorporale“, în funcție de stadiul realizării  proiectului și  modul  de îndeplinire a condițiilor de recunoaștere a acestuia ca activ.

Se remarcă și existența unui nou cont, 615 „Cheltuieli cu pregătirea personalului”, respectiv introducerea unui număr de aproximativ 10 noi conturi analitice, fie că sunt noi, fie că sunt modificate.

Se elimină conturile 643 „Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit” și 644 „Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii”.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 27 aprilie 2015

Leave a Reply