Responsabilitate intocmire situatii financiare

Responsabilitate intocmire situatii financiare

Va reamintim ca in ce priveste intocmirea situatiilor financiare anuale, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului entitatii respective.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.

In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Alegerea auditorului

Auditorii statutari sunt membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Acestia pot fi persoane fizice sau firme de audit.

Auditorii statutari, persoane fizice si juridice autorizate sunt inregistrati in Registrul public electronic. Auditorii statutari trebuie sa dea dovada de integritate si obiectivitate.

Integritatea implica nu doar onestitatea, ci si desfasurarea corecta a activitatilor si sinceritatea. Principiul onestitatii impune tuturor auditorilor financiari obligatia de a fi corecti, onesti din punct de vedere intelectual si neimplicati in conflicte de interese.

Auditorii statutari trebuie sa prezinte competenta profesionala. Auditorii financiari au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor despre afacerile clientului sau angajatorului dobandite de-a lungul prestarii serviciilor profesionale. Obligativitatea confidentialitatii continua chiar si dupa incetarea relatiilor intre auditorul financiar si client sau angajator.

Auditorul statutar sau firma de audit trebuie sa fie independenta de entitatea auditata si sa nu fie implicat in procesul decizional al entitatii auditate.

Un auditor statutar sau o firma de audit nu trebuie sa efectueze un audit statutar in cazul in care exista orice relatie financiara directa sau indirecta, de afaceri, de incadrare in munca ori un alt tip de relatie – inclusiv prestarea de servicii suplimentare, altele decat cele de audit – intre auditorul statutar, firma de audit sau reteaua de care apartine firma de audit, pe de o parte, si entitatea auditata, pe de alta parte.

In cazul in care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se afla intr-o anumita relatie cu entitatea auditata sau se afla in relatie cu angajatii-cheie ori cu conducerea acestei entitati, iar astfel de relatii ar putea conduce la situatii de afectare a independentei sau obiectivitatii auditorului statutar, atunci respectivul auditor statutar nu poate audita situatiile financiare ale entitatii respective.

Daca un auditor sau o societate conectata are un interes financiar direct la un client de audit, amenintarea creata de propriul interes este semnificativa incat nicio masura de siguranta nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil.

In consecinta, instrainarea interesului financiar este singura actiune in masura sa permita auditorului realizarea unui angajament de audit.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 17 mai 2013

Leave a Reply