Reglementari fiscale aferente societatilor de tip holding

Reglementari fiscale aferente societatilor de tip holding

Conform reglementarilor legale din Romania, nu exista o legislatie speciala privind societatile  de tip holding definite in DEX ca “acea societate care detine o cantitate suficienta din actiunile altor  societati  (denumite filiale)  pentru a putea exercita controlul asupra acestora’’.

Incepand cu anul 2014, remarcam totusi o serie de reglementari fiscale referitoare la societatile  de tip holding, comparabile cu cele din state care au dezvoltat o legislatie specifica in acest  domeniu, astfel:

  •  sunt, de regula, scutite de impozit pe profit dividendele platite de filiale catre societatea holding;
  • dividendele sunt supuse, in anumite conditii, unui impozit pe profit redus;
  •  scutirea sau reducerea este denumita in unele jurisidictii participation exemption;
  •  aceasta facilitate legata de dividend a fost inclusa si in legislatia noastra ca urmare a aderarii
  • la Uniunea Europeana, prin implementarea Directiva 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre, cu indeplinirea unor conditii specifice;
  •  aplicabilitatea scutirii de impozit pe profit este prezenta si in cazul dividendelor primite de la o persoana juridica romana;
  • din anul 2014, scutirea de impozit pe profit se aplica si in cazul dividendelor primite de la filialele situate in state cu care Romania a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri.

Conditia aplicarii acestei scutiri este realizabila daca la data inregistrarii veniturilor  societatea-mama detine minim 10% din capitalul social, pentru o perioada de minim un an:

  • in privinta profitului realizat de societatea holding prin vanzarea actiunilor pe care le detine la filiale, de regula, acesta nu este supus impozitului pe profit in statul in care este inregistrata societatea holding, ori impozitul pe castigul astfel realizat este foarte redus;
  • scutirea de impozit pe profit a castigurilor de capital a fost introdusa in legislatia fiscala din Romania, incepand cu 1 ianuarie 2014, prin OUG 102/2013. Astfel, sunt neimpozabile in Romania:

 – veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care  Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;

-scutirea se aplica daca la data vanzarii/cesionarii titlurilor de participare societatea-mama detine minimum 10% din capitalul social, pentru o perioada de minim un an;

  • scutirea de impozit pe profit se aplica in conditii similare, si in cazul veniturilor realizate din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau a unei persoane juridice straine situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.

Pe de alta parte, mai trebuie sa notam si urmatoarele aspecte:

– scutirea de impozit cu retinere la sursa, conform art. 36 din Codul fiscal, pentru  dividendele platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane  care detine minim 10% din capitalul social al platitorului dividendelor pe o perioada de  minim un an, la data platii dividendelor;

– amanarea impozitului pe profit aferent diferentelor favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de  emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, pana la momentul  instrainarii acestora (prin cesiune cu titlu gratuit sau oneros, retragerea capitalului social  sau lichidarii persoanei juridice), cu exceptia situatiilor in care se aplica o scutire de  impozit.

Baza legala:

OUG 102/2013;

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare;

Directiva 2011/96/UE

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 februarie 2014

Leave a Reply