Registrul Comertului: Cum sa inregistram fuziunea

Registrul Comertului: Cum sa inregistram fuziunea

Iata care sunt documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului a fuziunii prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societati care se dizolva fara a intra in lichidare, unei alte societati existente:

Etapa I

1. Cerere de depunere si mentionare acte pentru desemnarea expertilor/expertului sau hotararea adunarii generale prin care se renunta la expertiza si depunerea proiectului de fuziune intocmit de fiecare din societatile participante la fuziune, semnata de reprezentantii acestora (original);

2. Proiectul de fuziune semnat de reprezentantii fiecareia din societatile participante (original);

3. Declaratiile fiecareia din societatile care inceteaza a exista, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor (original);

4. Declaratia privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau pe pagina de Internet a societatii/societatilor care participa la fuziune si pe pagina de Internet a ONRC;

5. Daca este cazul: – avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); – imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca este cazul.

Etapa a II-a

1. Cerere de depunere si mentionare acte, bifata la pct. 5.15: care se completeaza cu: „Cerere adresata Presedintelui Sectiei comerciale a Tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul solicitantului, prin care solicita inregistrarea fuziunii in Registrul Comertului”;

2. Cerere adresata Presedintelui Sectiei comerciale a Tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii absorbante, prin care solicita inregistrarea in Registrul Comertului (3 exemplare);

3. Hotararile adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor fiecareia din societatile participante privind aprobarea fuziunii (original);

4. Actul constitutiv al societatii absorbante actualizat conform modificarilor intervenite (original);

5. Dovada publicarii proiectului de fuziune vizat de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate. Confirmarea publicarii se efectueaza de ORCT.

6. Situatia financiara de fuziune, care va avea aceeasi data pentru toate societatile participante la fuziune (copie);

7. Certificatul de inregistrare al societatii absorbante si, dupa caz, anexa/anexele daca intervin modificari ale elementelor cuprinse in acesta (activitate principala, denumire, forma juridica, sediu) si certificatele de inregistrare si anexa/anexele la acesta ale societatilor comerciale care inceteaza a exista (original);

8. Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau administratori, din care sa rezulte asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate;

9. Daca este cazul: – avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); – imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: Taxa judiciara de timbru si timbru judiciar; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Toate documentele pe care se intemeiaza cererile din etapa a II-a se depun in 2 exemplare identice, respectiv in original sau in copie certificata, dupa cum este prevazut pentru fiecare document, la Oficiul Registrului Comertului, care le va transmite tribunalului competent.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 20 iunie 2013

Leave a Reply