Reg Comertului: Din aprilie Certificatul Constatator electronic

Reg Comertului: Din aprilie Certificatul Constatator electronic

Conform unui comunicat de presa ONRC obținerea online a certificatelor constatatoare şi a furnizărilor de informaţii din registrul comerţului a devenit funcțională, începând din 10 aprilie 2014, prin intermediului portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului – https://portal.onrc.ro.

Certificatele Constatatoare eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului cuprind informații privind:

  • starea la zi a unei companii,
  • informații esențiale de natură statutară, financiară și a domeniului de activitate.

Aceste certificate sunt necesare, și, de multe ori obligatorii, în a demonstra legitimitatea companiei și în desfășurarea activităților autorizate. Acestea devin documente esențiale pentru companie în relația cu instituții publice sau alte entități (de exemplu: în cazul participării la licitații, solicitării de credite bancare, sau în fața instanțelor judecătorești, etc).

Noul serviciu electronic specializat de tip e-Guvernare, InfoCert, a fost dezvoltat cu scopul de a creşte gradul de operativitate în relaţia cu beneficiarii serviciilor ONRC (cetățeni, mediu de afaceri, administrație publică, alte entități), prin furnizarea de documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile. Plata se realizează electronic, prin utilizarea unui card bancar, solicitantul obținând o factură electronică.

Documentele furnizate prin serviciul online InfoCert se supun dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare. Datele conţinute de certificatul constatator/furnizarea de informații obținute prin InfoCert sunt protejate, astfel încât să asigure:

• Autenticitatea: documentul obținut este semnat electronic și conține elemente de siguranță, precum codul de bare unic la nivel ONRC și marcajul grafic de pe fundal;

• Integritatea: informațiile conținute în document nu pot fi modificate după ce acesta a fost emis, conţinutul fiind încriptat şi restricţionat;

• Data sigură a emiterii: se cunoaște precis momentul în care certificatul a fost emis, prin aplicarea unei mărci temporale unice;

• Verificarea: documentul poate fi verificat la o dată ulterioară obținerii acestuia, prin utilizarea codului de bare aplicat pe document.

Noul serviciu InfoCert este parte a sistemului informatic integrat al ONRC pentru asigurarea de servicii online destinate comunităţii de afaceri, prin intermediul portalului dedicat https://portal.onrc.ro. Accesul în portal este securizat și se realizează pe bază de user și parolă.

Sursa: contzilla.ro si onrc.ro

Data aparitiei: 15 aprilie 2014

Leave a Reply