Recuperare TVA dintr-un stat membru UE

Recuperare TVA dintr-un stat membru UE

 Pentru a putea solicita recuperarea TVA-ului platit in alte state membre UE, contribuabilii trebuie sa fie:

• persoane impozabile din punct de vedere al TVA;

• stabiliti in Romania;

• sa efectueze importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru;

• sa depuna cerere de rambursare a TVA-ului achitat pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii.

Tipurile de bunuri si servicii achizitionate, pentru care se poate solicita rambursarea TVA, pe baza cererii de rambursare , formular 318, si descrise pe coduri sunt :

– combustibili;

– inchiriere de mijloace de transport;

– taxe rutiere de acces si taxa de utilizare a drumurilor;

– cheltuieli de deplasare (taxi, mijloace de transport publice);

– cazare;

– servicii de catering si restaurant;

– acces la targuri expozitii;

– cheltuieli pentru produse de lux, activitati de divertisment si spectacole;

– alte bunuri livrate si servicii prestate.

 Alte elementele importante care se desprind din cadrul procedurii de solicitare rambusare TVA sunt :

– solicitarea rambursarii este eligibila in statul membru de rambursare daca persoana impozabila realizeaza operatiuni care dau drept de deducere in Romania;

– dreptul la rambursare a TVA-ului achitat pentru importuri si achizitii de bunuri sau servicii efectuate in alt stat membru, se face in conditiile si conform procedurilor reglementate de catre legislatia statului membru in cauza;

– valoarea TVA de rambursat solicitata nu poate fi mai mica de 50 de euro sau echivalentul sumei in moneda nationala a statului de rambursare;

– cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, formularul 318, se depune in format electronic la organul fiscal competent din Romania (unitatea fiscala unde solicitantul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe), prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de ANAF;

– pentru a putea sa depuna formularul 318, contribuabilii trebuie sa detina un certificat digital obtinut in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica de la furnizorii acreditati şi sa se înregistreze pe portalul ANAF ;

– organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea statului membru de rambursare in situatia in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul se afla in oricare din urmatoarele situatii :

  •  nu este persoana impozabila in sensul TVA;
  •  realizeaza doar livrari de bunuri sau prestari de servicii scutite de TVA fara drept de deducere conform art.141 din Codul fiscal;
  •  conform art. 152 din Codul fiscal beneficiaza de scutiri pentru intreprinderi mici.

Perioada in care se poate realiza rambursarea este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Exista posibilitatea ca rambursarea sa se realizeze intr-o perioada mai mica de 3 luni doar in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

Baza legala : Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare, Legea 455/2001

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 17 septembrie 2013

Leave a Reply