Propunere de modificare a Declaraţiei 100

Propunere de modificare a Declaraţiei 100

Va informăm că, pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.rocategoria Legislaţie/Transparenţă decizionalăa fost publicat şi poate fi consultat Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.

Având în vedere aceste prevederi, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, această obligaţie a  fost inclusă în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 „Dividende de virat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

În vederea unei mai bune urmăriri a modului de îndeplinire a obligaţiilor de plată, este necesar ca dividendele de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat, să se cuprindă în categoria obligaţiilor care nu se plătesc în contul unic şi se declară în formularul 100.

Faţă de cele sus menţionate, se impune modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Astfel, proiectul de ordin propune modificarea şi completarea Anexei nr. 6 Instrucţiuni de completare a formularului 100, la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

De asemenea, a fost publicat şi poate fi consultat referatul de aprobare a proiectului normativ.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative mai sus menţionate pot fi transmise la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 31 mai 2013

Leave a Reply