Procedura reînnoirii Certificatelor digitale pentru semnătură electronică

Procedura reînnoirii Certificatelor digitale pentru semnătură electronică

Va reamintim că, după expirarea perioadei de valabilitate a certificatelor digitale (un an), acestea trebuie reînnoite. După obţinerea certificatului de semnătură electronică reînnoit de la unul dintre furnizorii autorizaţi, contribuabilii vor urma paşii de mai jos.

Paşi de parcurs

1. Se descărcă formularul „Document de confirmare” de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

2. Se completează datele de identificare ale titularului certificatului şi adresa de e-mail.

3. Se semnează şi se trimite prin e-mail la furnizorul de certificat documentul completat.

4. Furnizorul de certificate va aplica semnătura electronică şi va înapoia documentul confirmat.

5. Se accesează websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, modulul Reînnoire certificate calificate.

6. Se selectează documentul de confirmare primit de la furnizorul de certificate.

7. Se tastează butonul Transmite documentul.

8. După o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la transmitere, ANAF trimite noul număr al certificatului digital şi accesul laServiciul de depunere on-line.

În cadrul acestei proceduri, nu mai este nevoie de înregistrarea formularului 150 la organul fiscal, cu documentaţia aferentă.

Declaraţii care se pot depune online

Certificatul digital pentru semnătură electronică este necesar în cazul transmiterii online a:

– Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

– Declaraţiei privind impozitul pe profit, formular 101;

– Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. De reţinut! Formularul 112 se transmite numai on-line;

– Declaraţiei privind veniturile realizate din România, formular 200;

– Declaraţiei privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205;

– Declaraţiei informative privind impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare, formular 208;

– Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formular 230;

– Decontului de TVA, formular 300;

– Decontului special de TVA, formular 301;

– Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390;

– Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394;

– Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600;

– Declaraţiei rectificative, formular 710;

– Situaţiilor financiare anuale.

Persoanele interesate pot consulta „Ghidul pentru reînnoirea certificatelor pe portalul ANAF” în care este prezentată procedura de reînnoire a certificatelor în situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a acestora (1 an), publicat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Informaţii depunere declaraţii pj/Reînnoire certificate calificate, din prima pagină.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 29 mai 2013

Leave a Reply