Principalele modificari aduse normelor de aplicare a Codului fiscal

Principalele modificari aduse normelor de aplicare a Codului fiscal

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 afost publicata HG 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Principalele modificari:

1. Corelarea prevederilor fiscale cu modificarile aduse reglementarilor contabile cu privire la creantele preluate prin cesionare. Cheltuielile reprezentand pierderile din creante inregistrate ca urmare a aducerii creantelor preluate prin cesionare de la valoarea nominala la costul de achizitie, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

2. Completarea conditiilor de acordare a neimpozitarii veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terte precum si modificarea perioadei de detinere a participatiilor la persoanele juridice romane sau la filialele situate intr-un stat membru , in vederea neimpozitarii veniturilor din dividende de la 2 ani la 1 an, corespunzator conditiei de detinere, aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2014.

3. Definirea indicatorului „cifra de afaceri” in vederea aplicarii prevederilor privind deducerea cheltuielilor de sponsorizare, mecenat, burse private, exemplificarea calcului privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.

4. Exemplificarea modalitatii de calcul, plata si declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat.

5. Corelari corespunzatoare modificarilor aduse Titlului IV indice 1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Codul fiscal prin OUG 102/2013. Una dintre modificarile aduse este introducerea conditiei de aplicare a acestui impozit daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in total venituri este sub 20%. Conform modificarilor propuse aceasta conditie care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014, trebuie verificata pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate de contribuabil in anul 2013.

6. Se coreleaza prevederile Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din Codul fiscal cu modificarile aduse Codului fiscal privind reducerea perioadei de detinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente.Se defineste termenul „transport international” in sensul art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal.

7. Corelarea cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal in ceea ce priveste sistemul TVA la incasare (sistemul a devenit optional, a fost eliminata obligatia persoanelor impozabile care aplica sistemul de a colecta TVA in cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar daca nu au incasat facturile de la beneficiari), baza de impozitare a TVA, ajustarea bazei de impozitare. Cu privire la refacturarea costurilor asigurarii de catre societatile de leasing normele prevad ca, in cazul contractelor de leasing, atunci cand locatorul asigura el insusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, costul asigurarii nu reprezinta o cheltuiala accesorie serviciului de leasing in sensul art. 137 alin. (2) din Codul fiscal, nefiind inclus in baza de impozitare a serviciului de leasing. Refacturarea de catre locator a costului exact al asigurarii reprezinta o operatiune de asigurare scutita de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, distincta si independenta de operatiunea de leasing.

8. Precizari si corelari cu modificarile aduse Titlului VII din Codul fiscal Accize si alte taxe speciale.

Sursa: contabilitateafirmei.ro

Data aparitiei: 02 aprilie 2014

Leave a Reply