Principalele acte normative pe care trebuie sa le cunoasca un contabil

Principalele acte normative pe care trebuie sa le cunoasca un contabil

Cunoastem faptul ca in domeniul in care ne desfasuram activitatea cel mai greu este sa tinem pasum cu legislatia. Iata redam mai jos principalele acte normative pe care ar trebuie sa le aiba in vedere fiecare contabil, junior sau senior:

 1. Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.82/1991 – Legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordinul nr. 3055/2009 –  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
 4. Ordinul nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu modificarile ulterioare (Ordinul nr. 213/2013).
 5. Codul fiscal – Legea nr.571/2003- cu normele de aplicare.
 6. Codul de procedura fiscala – Ordonanta Guvernului nr.92/2003.
 7. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii .
 8. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile , cu completările ulterioare.
 9. Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL) actualizata cu Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011.
 10. Codul muncii – Legea nr.53/2003, republicata.
 11. Hotărârea nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 12. Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa cu modificarile ulterioare (Legea 291/2013 ).
 13. Hotărârea nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08 , republicata în M. Of., nr. 300 din 24.04.2014.
 14. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri cu modificarile ulterioare.
 15. Legea Securităţii şi sănătăţii în muncă- legea nr.319/2006 , actualizata.
 16. OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizata si Ordinul nr. 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei mentionate anterior.
 17. Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicata.
 18. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 18 decembrie 2014

Leave a Reply