Prescriere obligatii fiscale

Prescriere obligatii fiscale

Termenul de prescriere

Obligaţiile fiscale se prescriu în termen de 5 ani, conform Codului de procedura fiscala.

Cum se calculeaza termenul ?

Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa dacă legea nu dispune altfel. Creanţa fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care se constituie baza de impunere care le generează.

Exceptii

Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Termenul de 10 ani prevăzut curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Intreruperea termenului de prescripţie

Termenele de prescripție se întrerup:

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

b) la data depunerii de către contribuabil a declarației fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data la care contribuabilul corectează declarația fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a impozitului datorat.

Suspendarea termenului de prescripţie

Termenele de prescripție se suspendă:

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției fiscale și data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecției fiscale;

c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale;

d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv și data reactivării acestuia.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 16 iulie 2013

Leave a Reply