Speta: Practica la o societate comerciala

Speta: Practica la o societate comerciala

In Romania, practica elevilor si studentilor se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 258/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor prevederi legale, practica se desfasoara in temeiul unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator si partenerul de practica.

Organizatorul de practica este unitatea sau institutia de invatamant universitar, care desfasoara activitati instructiv-educative si formative, iar partenerul de practica este o societate comerciala, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarea studentului si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor.

Pe perioada desfasurarii practicii, partenerul de practica societatea il poate angaja pe practicant cu contract invidiual de munca pe durata determinata.

Unitatile si institutiile de invatamant pot fi organizatoare de practica atat pentru elevii si studentii proprii, cat si pentru cei care provin de la alte unitati si institutii de invatamant.

Activitatea de practica se poate desfasura cu program saptamanal sau cumulat, la sfarsit de semestru sau de an de studii, in conformitate cu planul de invatamant. Practica se desfasoara pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practica, intocmita/intocmit de institutia de invatamant a practicantului.

Durata practicii este cea cuprinsa in planul de invatamant. Prin urmare, durata practicii este cea cuprinsa in planul de invatamant (art. 7 din Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor).

Sursa: blogulspecialistului.ro si portalcodulmuncii.ro

Data aparitiei: 06 martie 2014

Leave a Reply