Plafon achizitii intracomunitare pentru societati neplatitoare de TVA

Plafon achizitii intracomunitare pentru societati neplatitoare de TVA

Potrivit art. 268 alin. 4, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro;
 • sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila.

Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare de bunuri se iau in considerare urmatoarele elemente:

 • valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare de bunuri, cu exceptia achizitiilor prevazute la alin. (7);
 • valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare de bunuri;
 • valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import.

La calculul plafonului pentru achizitii intracomunitare de bunuri nu se vor lua in considerare:

 • valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;
 • valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;
 • valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
 • valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;
 • valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 312 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 312 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;
 • valoarea achizitiilor de gaze naturale, energie electrica, energie termica sau agent frigorific a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 05 octombrie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor