Paste 2017 > Cadouri oferite angajatilor

Paste 2017 > Cadouri oferite angajatilor

Potrivit prevederilor art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget.

In sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal,  limita de 150 lei se aplica separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevazute, pentru fiecare angajat si pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar si in cazul in care parinții lucreaza la acelasi angajator.

Aceste venituri nu se cuprind nici in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei (art.142 lit.b) din Codul fiscal).

Partea care depaseste limita de 150 lei reprezinta venit impozabil din salarii (a se vedea pct.12 alin.(11) de la Sectiunea 1 – Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor, Capitolul III – Venituri din salarii si asimilate salariilor din Normele de aplicare a Codului fiscal).

Iar potrivit prevederilor art. 25 alin.(3) lit.b) pct.3 din Codul fiscal, cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislația in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor sunt cheltuieli sociale, cu deductibilitate limitata, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Prin urmare, cadourile, inclusiv tichetele cadou oferite salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui sunt venituri neimpozabile si nu sunt cuprinse nici in baza lunara de calcul al contributiilor sociale in masura in care valoarea acestora nu depaseste 150 lei. Iar pentru a nu fi considerate avantaje in bani sau in natura, acordarea acestor beneficii salariatilor trebuie sa fie prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca. Codul fiscal nu face trimitere la regulamentul intern.

Sursa: contabun.ro

Data aparitiei: 11 aprilie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor