Ordinul 3055: Valoarea contabila neta

Ordinul 3055: Valoarea contabila neta

In intelesul Reglementarii contabile conforma cu Directiva a IV-a a CEE si cu Directiva a VII-a a CEE, aprobata prin OMFP 3055/2009,valoarea neta contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare (pgf. 54, alin.2).

Din punct de vedere fiscal exista un termen „echivalent” si anume „Valoarea fiscala ramasa neamortizata” a mijlocului fix.

Daca valoarea de intrare contabila a unui mijloc fix este egala cu valoarea de intrare fiscala a acestuia si se aplica acelasi regim de amortizare, pe aceeasi perioada de timp si se opereaza concomitent aceleasi ajustari de valoare si din punct de vedere contabil si din punct de vedere fiscal, atunci valoarea neta contabila este egala cu valoarea fiscala neamortizata pentru acel mijloc fix.

Acest lucru se intampla in firmele in care exista un singur registru al mijloacelor fixe folosit atat pentru inregistrarea in contabilitate a amortizarii contabile cat si pentru calcularea deducerilor fiscale de amortizare la calculul impozitului pe profit.

De regula sunt doua registre ale mijloacelor fixe astfel:

– Registrul contabil al mijloacelor fixe care prin deprecierea contabila (calculata potrivit prevederilor de la pgf. 110 – 115 din Reglementarea contabila conforma cu Directiva a IV-a a CEE si cu Directiva a VII-a a CEE, aprobata prin OMFP 3055/2009) reflecta modul cum activele imobilizate isi transfera valoarea in bunurile si serviciile la a caror producere participa;

–  Registrul fiscal al mijloacelor fixe care prin amortizarea fiscala (calculata potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal) permite obtinerea unor deduceri cat mai mari la calculul impozitului pe profit.

Valoarea contabila neta este valoarea reala, patrimoniala, a unui activ imobilizat si de aceea reevaluarea lui pleaca de la aceasta valoare. Ea nu poate fi apreciata „din punct de vedere fiscal” decat atat timp cat este identica cu valoarea fiscala neamortizata pentru acel mijloc fix.

Valoarea fiscala neamortizata este partea din valoarea de intrare a mijlocului fix ramasa de dedus la calculul impozitului pe profit.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 03 decembrie 2013

Leave a Reply