Ordinul 1802/2014: Casarea si cedarea imobilizarilor corporale

Ordinul 1802/2014: Casarea si cedarea imobilizarilor corporale

Cand are loc casarea sau cedarea unei imobilizari corporale?

O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.

Dacă  o entitate recunoaşte în valoarea contabilă  a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență  valoarea contabilă  a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.

În cazul scoaterii din evidență  a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii/cedarii si contul de profit si pierdere

În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență  şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta  şi trebuie prezentate ca valoare netă, la venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elemental “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

Ce sunt compensatiile intre terti?

În cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii încasate de la terți, legate de acestea, precum şi achiziționarea sau construcția ulterioară de active noi sunt operațiuni economice distincte  şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidențiază  la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensațiile se evidențiază  pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.

Exemple de asemenea compensații pot fi înregistrate în următoarele situații:

  1. sume încasate/de încasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
  2. sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 11 iunie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor