Ordinul 1802 > 10 restrictii

Ordinul 1802 > 10 restrictii

Regasim mai jos o lista cu 10 restrictii in ceea ce priveste reglementarile contabile :

  1. Valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de producţie nu se majorează ca urmare a obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor echipamente.
  2. Manopera şi alte costuri legate de vânzare şi de personalul angajat în administraţia generală nu se include in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt suportate
  3. În costul de producţie nu se includ costurile de distribuţie;
  4. În cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.
  5. În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
  6. Costurile suportate de locator drept stimulente pentru încheierea unui nou contract de leasing sau pentru reînnoirea unuia existent nu se consideră ca făcând parte din costurile iniţiale care sunt adăugate la valoarea contabilă a activului în sistem de leasing.
  7. Terenurile nu se amortizează.
  8. In cazul inventarului intermittent intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
  9. Inventarul intermitent nu se utilizează în comerţul cu amănuntul în situaţia în care se aplică metoda global-valorică.
  10. Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare deoarece aceste pierderi viitoare nu corespund definiţiei unei datorii şi nu sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a provizioanelor.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 12 iulie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor