Operatiuni privind capitalul – Analiza comparativa

Operatiuni privind capitalul – Analiza comparativa

În materialul de faţă vom analiza operaţiunile privind capitalul, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP 1802/2014) în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP 3055/2009).

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Cu ajutorul contului 101 “Capital” se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. Cu ajutorul contului 101 “Capital” se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
În funcţie de forma juridică a entităţii se înscriu: capitalul social, patrimoniul regiei etc. În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc.
Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate. Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.
Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens. Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.
Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat. Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.Soldul contului 101 reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.

Operaţiunile privind capitalul

capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456=101); capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456=101);
profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117=101); profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117=101);
rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106=101); rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106=101);
primele de capital, încorporate în capitalul social (104=101); primele de capital, încorporate în capitalul social (104=101).
valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103=101). – operaţiune nou introdusă.
capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (101=456); capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (101=456);
acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101=117); acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101=117);
reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101=109); reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101=109);
diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101=141). diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (101=141).

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 20 februarie 2015

Leave a Reply