Obligativitate detinere manual de politici contabile

Obligativitate detinere manual de politici contabile

Firmele trebuie sa aiba o versiune proprie a Manualului de politici contabile, aceasta fiind o obligativitate prevazuta de legislatia in vigoare. In cazul in care societatile nu detin un astfel de document, atunci vor fi sanctionate cu amenzi de pana la 4.000 lei. Afla din materialul urmator cine trebuie sa intocmeasca manualul de politici contabile si ce trebuie sa contina.

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Acestea sunt elaborate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Pot reprezenta politici contabile alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor, reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora, alegerea metodei de valorizare a iesirilor stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent.

Politicile contabile trebuie cuprinse intr-un manual pe care fiecare firma este obligata prin lege sa il aiba.

Astfel, manualul de politici contabile poate fi elaborat de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de societate, atat din cadrul entitatii respective, cat si prin apelarea la societati specializate de consultanta.

Manualul de politici contabile trebuie sa fie rezultatul consultarii cu managementul entitatii pentru a selectiona politicile/tratamentele contabile cele mai potrivite care sa sustina prezentarea de informatii corecte si coerente. Apoi, manualul este aprobat de administrator sau alta persoana imputernicita pentru conducerea/gestionarea entitatii, a mai spus aceeasi sursa.

De asemenea, respectarea manualului este asigurata de controlul intern, organizat la nivelul fiecarei entitati.

In sectiunea 11 intitulata „Control intern”, din Ordinul 3055/2009, se mentioneaza ca sub aspectul regulilor contabile, entitatile trebuie sa aiba in vedere:

 • existenta unui manual de politici contabile;
 • existenta unei proceduri de aplicare a acestui manual;
 • existenta de controale prin care sa se asigure respectarea manualului.

Atentie! Lipsa manualului de politici contabile sau constatarea de nereguli in intocmirea acestuia atrage amenzi de pana la 4.000 de lei, a punctat specialistul.

Ce contine manualul de politici contabile?

Manualul de politici contabile trebuie sa cuprinda in principal:

 • Detalii privind entitatea
 • Cadrul legal care a stat la baza intocmirii manualului
 • Obiectivele manualului
 • Aprobare
 • Principii contabile generale
 • Corectarea erorilor contabile
 • Politici contabile aplicabile elementelor bilantiere
 • Politici contabile aplicabile elementelor din contul de profit si pierdere
 • Documentatia utilizata in contabilitate
 • Proceduri contabile

Din manualul de politici contabile nu ar trebui sa lipseasca, in primul rand, trimiteri la reglementarile contabile aplicabile (ex. IFRS), unde pot fi gasite solutii la operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa in manualul de politici contabile.

In plus, modul de interpretare a gradului de semnificatie al unei tranzactii ar trebui descris clar prin manualul politicilor contabile.

In ceea ce priveste modificarea manualului de politici contabile, aceasta este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Nu pot fi considerate modificari ale politicilor contabile:

 • adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau tranzactiile produse anterior;
 • adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

Desi manualul de politici contabile poate fi modificat doar daca legea o cere, totusi documentul trebuie actualizat ori de cate ori exista operatiuni noi al caror tratament trebuie standardizat prin completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile aplicate in aceste cazuri, dar nu mai tarziu de intocmirea situatiilor financiare anuale.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 23 iunie 2014

Leave a Reply