Noutăţi privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Noutăţi privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Va informăm că, în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 310/29.05.2013, a fost publicată Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. În acest context, în documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, noile modificări legislative privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

  • Au fost modificate condiţiile de intrare în acest sistem de impozitare, respectiv: condiţia referitoare la numărul de salariaţi a fost abrogată; plafonul veniturilor a fost micşorat de la 100.000 de euro la 65.000 euro. Contribuabilii care aplică acest sistem nu trebuie să se afle înregistraţi în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii în stare de dizolvare cu lichidare.
  • A fost instituită obligativitatea plăţii impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru contribuabilii care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 1121 din Codul Fiscal, la 31 decembrie 2012, respectiv: realizează venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale. Aceşti contribuabili aveau obligaţia aplicării sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013.
  • Microîntreprinderile nu vor mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţii.
  • Persoană juridică română care este nou-înfiinţată va fi obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

Atenţie!

Prin excepţie de la această prevedere, persoana juridică română nou înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului nu intră sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

De asemenea, persoana juridică română nou înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile Titlului II „Impozit pe profit”.

Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana în cauză aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1121. Cursul de schimb folosit pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR la data înregistrării persoanei juridice.

  • Persoanele juridice române care au optat pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor potrivit reglementărilor legale în vigoare până la 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
  • Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 65.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplică prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 04 iunie 2013

Leave a Reply