Noi prevederi privind incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Noi prevederi privind incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

In Monitorul Oficial nr. 767 din 21 august 2020 a fost publicata Legea 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 Cadrul legal aflat deja in vigoare prevedea ca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Firmele care nu angajeaza persoane cu handicap platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Legea 193/2020 aduce cateva completari importante cadrului legal deja existent. Mai exact, companiile vizate care nu angajeaza persoane cu handicap pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.
 

Legea 193/2020: continutul actului normativ

Denumirea completa: Legea nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. –

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul aflat in proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzator costurilor drepturilor prevazute la alin. (1) sau (3), dupa caz, fara a depasi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; in aceasta situatie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) si (4); modalitatea de decontare si indexarea limitelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.”

2. La articolul 24, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:

„(10) De prevederile alin. (9) beneficiaza si parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii.

(11) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (9) si (10) se asigura din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.”

3. La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.”

4. La articolul 81 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

„c) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri in cadrul organizatiilor fara scop patrimonial, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap reprezentand cel putin 30% din totalul angajatilor sectiei, atelierului sau structurii respective.”

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 09 noiembrie 2020

Tags: firma auditfirma de auditfirma de audit Bucurestiservicii auditservicii de auditservicii de auditaudit obligatoriu

Leave a Reply