Monografie contabila: Subventii primite

Monografie contabila: Subventii primite

Subventiile sunt tratate in sectiunea 4^11 la pct. 392-407 din OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subventiile pot fi:
– subventii aferente activelor si
-subventii aferente veniturilor

In general, subventiile sunt acele sume primite de la guvern, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale, pentru:
– construirea sau achizitionarea de active imobilizate (in cazul subventiilor aferente activelor);
– compensarea anumitor cheltuieli sau acoperirea unor pierderi aparute in urma unor calamitati, sau pentru a acoperi anumite cheltuieli viitoare etc. (este cazul subventiilor aferente veniturilor);
– compensarea sumelor primite sub forma de salarii in cazul angajarii de proaspat absolventi, someri cu varste de peste 45 de ani;
– compensarea diferentelor de pret etc.

Specific subventiilor este faptul ca, datorita caracterului lor nerambursabil, trebuie recunoscute ca venituri in functie de natura lor. In conformitate cu principiul independentei exercitiului, subventiile se recunosc drept venituri ale perioadelor, pe masura acoperirii cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

1. In cazul subventiilor destinate imobilizarilor, acestea se trec pe venituri odata cu inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile.

Fondurile nerambursabile se inregistreaza in contabilitate tot ca subventii (pentru investitii sau acoperirea cheltuielilor).

In contabilitatea entitatilor beneficiare, subventiile se inregistreaza cu ajutorul contului 445 „Subventii“, astfel:

Recunoasterea dreptului de incasare a subventiilor:
4452 “Imprumuturi nerambursabile =        4752   „Imprumuturi nerambursabile
cu caracter de subventii”                                   cu caracter de subventii pentru investitii”

Incasarea subventiilor:
512                          =                        4452
„Conturi curente la banci “             Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii“

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. Ele se inregistreaza la intrarea in patrimoniul entitatii drept componente de capital propriu.

De cele mai multe ori momentul acordarii subventiei si momentul primirii efective a sumei reprezentand subventia nu coincid.

Acordarea presupune inregistrarea unei creante prin debitarea conturilor sintetice de gradul II corespunzatoare ale contului 445 „Subventii“. La incasarea sumelor, concomitent cu debitarea conturilor corespunzatoare de lichiditati (in lei sau in valuta) se crediteaza conturile de creante din subventii.
Daca sumele sunt in valuta, la incasarea subventiilor trebuie recunoscute diferentele de curs valutar.

Primirea facturii de la furnizorul de imobilizari
2131 “Echipamente tehnologice”  =                     404 „Furnizori de imobilizari“

Achitarea furnizorului:
404                   =                 5121
„Furnizori de imobilizari“    „Conturi la banci in lei“

Pe masura amortizarii activului imobilizat se inregistreaza trecerea la venituri a subventiei, cu valoarea subventiei, reprezentand partea de amortizare a bunului achizitionat din imprumut nerambursabil –exemplu 70%:
4452                                                   =               7584
„Imprumuturi nerambursabile                „Venituri din subventii
cu caracter de subventie“                    pentru investitii“

– Inregistreaza amortizarii
6811                   =                    2813
„Cheltuieli de exploatare        „Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport”
privind amortizarea imobilizarilor“

Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal pe calea amortizarii pe durata normala de functionare stabilita conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004, publicat in M.Of. nr. 46 din 13 ianuarie 2005.

La achizitia unei imobilizari corporale noi, pe baza catalogului se stabileste durata normala de functionare in ani cu posibilitatea alegerii unei durate cuprinse intre o limita minima si una maxima.

Amortizarea contabila se calculeaza dupa reglementarile contabile, in timp ce amortizarea fiscala se calculeaza cu respectarea prevederilor art. 28 din Codul fiscal.

Rezulta ca, suma primita drept subventie pentru investitii nu se inregistreaza la venituri in momentul primirii ei. Trecerea la venituri a subventiei primite se face in luna/trimestrul in care se inregistreaza primele cheltuieli cu amortizarea activelor date in functiune, conform prevederilor art. 28 din Titlul II al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

Conform  prevederilor de la pct. 398-399 din OMFP 1802/2014 subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.

In cazul subventiilor a caror acordare este legata de activitatea de productie sau prestari de servicii, recunoasterea acestora pe seama veniturilor se efectueaza concomitent cu recunoasterea cheltuielilor a caror contravaloare urmeaza a fi acoperita din aceste subventii.
O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau in sensul acordarii unui ajutor financiar imediat entitatii, fara a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscuta in contul de profit si pierdere in perioada in care devine creanta.

Inregistrari contabile:
-Inregistrarea facturilor de cheltuieli material si servicii la valoarea integrala din facturi:
6XX            =            401 “Furnizori”

– plata
401 “Furnizori”         =            5121   “Conturi la banci in lei”

Daca se inregistreaza suma de platit in avans se inregistreaza:
4452                               =            472
„Imprumuturi nerambursabile       „Venituri inregistrate in avans”
cu caracter de subventie“

la data inregistrarii cheltuielilor aferente in contul 6XX  se reia suma pe venituri
472                                          =            741
Venituri inregistrate in avans”                  “Venituri din subventii de exploatare”

Contul sintetic 741. Venituri din subventii de exploatare, se dezvolta pe analitice, astfel:
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

incasarea:
5121   “Conturi la banci in lei”  =  4452 „Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie“

3. La art. 53 (1) lit. d) din Codul fiscal, se prevede ca, baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad si veniturile din subventii.

Astfel, la calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor, nu se iau in considerare veniturile din subventii.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 15 iunie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor