Monografie contabila: Subventii pentru active

Monografie contabila: Subventii pentru active

Facem referire la o societate care a incasat bani dintr-un proiect cu care si-a cumparat mijloace fixe. Banii au fost inregistrati in contul 131. Vom vedea care este monografia contabila, cum ies banii din contul 131 si daca se inregistreaza pe venituri la nivelul amortizarii.

Se mentioneaza ca suma inregistrata in contul 131 este mai mica decat valoarea mijloacelor fixe.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.

Subventiile pentru active, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat in contul 475 „Subventii pentru investitii”.

Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

In acest scop se utilizeaza contul 7584 „Venituri din subventii pentru investitii”, care se crediteaza in momentul recunoasterii cheltuielilor cu amortizarea.

Fondurile nerambursabile, fondurile europene sau din alte surse se trateaza similar subventiilor.

In cadrul primirii si utilizarii fondurilor nerambursabile, exista doua operatii distincte:

1. Imprumutul nerambursabil care se inregistreaza ca si creanta la momentul aprobarii finantarii.

Aceasta creanta se stinge pe masura incasarii sumelor aprobate.

2. Achizitia imobilizarilor care se inregistreaza ca o operatiune distincta de achizitie active si datorie aferenta acestora.

Datoria se stinge pe masura efectuarii platilor catre furnizori.

Atentie! Contul 131 – nu exista in planul de conturi aferent societatilor comerciale, nici in OMFP 3055/2009, OMFP 2239/2011 aplicabile pana la 31 decembrie 2014 nici in OMFP 1802/2014 aplicabil de la 1 ianuarie 2015.

In masura in care aveti inregistrate sume in acest cont, acestea trebuie transferate asupra contului 475

131 = 475
In bilantul aferent anului 2014 nu se regaseste contul 131!

Inregistrarea in contabilitate a subventiilor aferente activelor

Inregistrarea subventiei de primit, la aprobarea finantarii, pentru toata suma care a fost aprobata

445 = 475
Subventii Subventii pentru investitii

Inregistrarea achizitiei imobilizarilor (nu am evidentiat TVA aferenta pentru prezentarea numai a aspectelor legate de subventie)

2131 = 404
Echipamente tehnologice Furnizori de imobilizari
(sau alt cont de imobilizari in
functie de imobilizarea achizitionata)

Incasarea subventiei (suma totala sau succesiv, in transe conform prevederilor contractuale)

5121 = 445 -suma incasata efectiv
Conturi la banci in lei Subventii

Plata facturilor catre furnizori din fonduri nerambursabile si din surse proprii

404 = 5121
„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”

Ulterior achizitiei, imobilizarile se amortizeaza pe durata de viata stabilita.

Inregistrarea amortizarii imobilizarii, pe durata de viata determinata

681 = 281
Cheltuieli de exploatare privind Amortizari privind imobilizarile corporale
amortizarile, provizioanele si
ajustarile pentru depreciere

Reluarea la venituri a subventiei primite, concomitent cu inregistrarea cheltuielii cu amortizarea, in aceasi perioada, si utilizand aceasi metoda de determinare a sumei lunare ca si in cazul amortizarii.

Daca durata de viata a imobilizarii achizitionate cu subventia respectiva este de 10 ani, fondurile inregistrate in contul 475 sunt de 1.000 lei sunt reluate la venituri ale perioadei (in contul de venituri corespunzator), tot pe parcursul celor 10 ani. Rata 100/10 =10%/an.

– inregistrarea lunara a venitului afferent (1.000 x 10% in cazul presupus de 10 ani)/12 luni = 8,33

445 = 7584 – 8,33
Subventii pentru Venituri din subventii pentru investitii
Investitii

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 28 aprilie 2015

Leave a Reply