Monografie contabila: Subventii nerambursabile

Monografie contabila: Subventii nerambursabile

Subventiile Start-Up, din ce in ce mai des intalnite in contabilitatea societatilor comerciale.

Prezentam mai jos o monografie contabila aferenta subventiilor conforma cu Ordinul 1802/2014.

Subventiile pentru active se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475 „Subventii pentru investitii”), conform punctului 402 alin. (2) din Reglementarile contabile. Deci la data semnarii acordului de finantare se inregistreaza si subventia pentru active:
445      =          475      valoare subventie pentru active

Veniturile din subventii compenseaza cheltuielile inregistrate. Subventia pentru active nu influenteaza impozitul pe profit deoarece este inregistrata ca un venit amanat.
 
Daca societatea achizitioneaza, de exemplu, utilajele:

2131    =          404      valoare echipamente

Incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, se inregistreaza amortizarea echipamentelor:
6811    =          2813    amortizare lunara

Subventiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute in contul de profit  si pierdere pe parcursul perioadelor  si in proportia in care amortizarea acelor active este recunoscuta.

Astfel, venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor:
4758    =          7584    valoarea subventiei reluata la venituri (calculata proportional cu valoarea amortizarii.

Nota: Daca intreaga valoare a activului ar fi suportata din subventie, valoarea venitului din subventii ar fi egala cu valoarea amortizarii lunare.        
Venitul din subventii anuleaza practic cheltuiala cu amortizarea pentru partea suportata din  subventii.
 
Subventii aferente veniturilor


Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active, conform punctului 395 din Reglementarile contabile.

Contabilitatea proiectelor finantate din subventii se  tine distinct, pe fiecare proiect, sursa  de finantare, potrivit contractelor incheiate, fara  a se intocmi situatii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect, conform punctului 397 alin. (1) din Reglementarile contabile.
   
Conform punctului 394 alin. (2) din Reglementarile contabile, pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:    

a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere: in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;    
la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;    

b) din punctul de vedere al bilantului:    

 creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca  aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca.    
  periodic, odata  cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc  si se aproba  sumele cuvenite, se procedeaza  la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.   

Subventiile se recunosc, pe o baza  sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze, conform punctului 398 alin. (1) din Reglementarile contabile.
 
In cazul subventiilor pentru achizitie de materii prime, cheltuieli de personal, altele, inregistrarea subventiei de primit, la aprobarea finantarii, pentru toata suma care a fost aprobata:
445      =          472

Sau direct (daca s-a efectuat deja cheltuiala):
445      =          741    
 
Achizitia materiilor prime:
301      =          401

Consumul materiilor prime:
601      =          301

Inregistrarea altor cheltuieli finantate din fonduri nerambursabile:
6xx      =          401

sau:
641      =          421
 
Cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, ca o corectie a cheltuielilor pentru care au fost acordate (de fapt, societatea nu a suportat acele cheltuieli din fonduri proprii si anularea cheltuielilor inregistrate pe baza documentelor justificative se efectueaza prin recunoasterea unui venit din subventii):
472      =          741

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 29 iulie 2020

Tags:
firma audit, firma de audit, firma de audit Bucuresti, servicii audit, servicii de audit, servicii de audit Bucuresti

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor