Monografie contabila: Reevaluare cladire

Monografie contabila: Reevaluare cladire

In luna noiembrie 2013 se reevalueaza o cladire. Valoarea de intrare a cladirii este 60.200 lei. Amortizarea cumulata este 6.880 lei (amortizare inregistrata in 48 de luni). Valoarea justa, conform raportului de reevaluare este 22.000 lei. Durata normala de functionare este 420 de luni.

2812 = 212  6.880 lei

6813 = 212  31.320 lei

Vom stabili in ce masura este corecta inregistrarea de mai sus, precum si daca se pot inregistra aceste note contabile in luna noiembrie sau daca ar trebui inregistrate numai la sfarsitul anului.

Vom stabili cum se va calcula in continuare amortizarea si la ce se refera prevederile din Codul fiscal art. 7, alin. (33), lit. c): „..valoarea fiscal ramasa neamortizata a mijloacelor fixe se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie….etc.”.

Precizam, astfel, ca inregistrarile contabile sunt corecte daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ.

Potrivit prevederilor pgf. 55, alin.(1) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE si cu Directiva a VII-a a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea imobilizarilor corporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.

De asemeni la pgf. 121 din aceleasi Reglementari contabile se prevede ca entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu, iar la pgf. 122, alin. (1) este specificat ca reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului.

In concluzie, reevaluarea imobilizarilor, daca se face, trebuie facuta la data bilantului si inregistrata la aceasta data astfel incat acestea sa fie prezentate in Situatiile financiare anuale la valoarea justa.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. 33, lit. c) valoarea noua reevaluata a unui mijloc fix nu poate sa scada mai mult decat valoarea ramasa a mijlocului fix calculata plecand de la costul de achizitie, costul de productie sau valoarea de piata (numai pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit sau aduse ca aport) si utilizand regimul de amortizare ales la punerea in functiune a mijlocului fix.

Acest articol impune ca limita fiscala de descrestere a valorii unei imobilizari prin reevaluare valoarea de intrare in gestiune recalculata. In concluzie daca imobilizarea nu a avut anterior o reevaluare pozitiva ea nu va putea fi evaluata in jos, iar daca a avut atunci ii va putea fi redusa valoarea pana la limita valorii de intrare in gestiune recalculata (valoarea de intrare din care s-a dedus amortizarea calculata potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal).

Daca din punct de vedere contabil puteti face nota contabila de reducere a valorii cladirii:

6811. „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”    =    2812 „Amortizarea constructiilor”, din punct de vedere fiscal valoarea amortizabila ramane neschimbata (daca nu a mai fost reevaluata niciodata).

Daca valoarea justa a cladirii ramane 22.000 lei atunci va trebui sa aveti doua registre de calcul a amortizarii cladirii: unul fiscal si unul contabil:

Registrul fiscal va continua calculul amortizarii cladirii pornind de la valoarea de intrare, iar amortizarea obtinuta va fi utilizata ca deduceri de amortizare la calculul impozitului pe profit.

Registrul contabil de amortizare a mijlocului fix va determina amortizarea lunara pornind de la valoarea noua de 22.000 lei pe durata ramasa si va genera nota lunara de amortizare in contabilitate (cheltuielile cu amortizarea cladirii astfel calculate fiind nedeductibile la calculul impozitului pe profit).

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 11 decembrie 2013

Leave a Reply