Monografie contabila: Raport casa de marcat

Monografie contabila: Raport casa de marcat

Pentru raportul de vanzare propus mai jos, se vor intocmi inregistrarile contabile corecte:

1.Raportul produselor obtinute in cursul lunii sunt in valoare de 3050 lei.

Conform raportului lunar am urmatoarele:

Incasari din vanzari produse finite 2000 lei din care t.v.a. 387,10 lei;
Incasari din vanzari marfuri 500 lei din care t.v.a. 96.77 lei;
Protocol 550 lei din care t.v.a.106.45 lei
Total 3050 lei din care t.v.a. 590.32 lei”

Incasari din vanzari produse finite 2000 lei din care t.v.a. 387,10 lei:
5311 = % 2000 lei
701         1612,90 lei
4427         387,10 lei

si, concomitent, descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:

711 = 345 – cu valoarea la cost de productie a produselor finite vandute.

Incasari din vanzari marfuri 500 lei din care t.v.a. 96.77 lei:

5311 = % 500 lei
707          403,23 lei
4427          96,77 lei

si, concomitent, descarcarea din gestiune a marfurilor vandute, dupa determinarea coeficientului K:
% = 371  500 lei
607
378
4428      96,77 lei.

Coficientul K se determina potrivit prevederilor punctului 160 alin. (4) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009:

K = (SIC 378 la inceputul anului + RC 378 de la inceputul anului pina la finele perioadei) / (SID 371 la inceputul anului + RD 371 de la inceputul anului pina la finele perioadei) * 100.
Din valorile contului 371 se scade TVA neexigibila.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea vanzarilor de marfa totale fara TVA de la inceputului anului pana la finalul perioadei, obtinindu-se valoarea adaosului comercial total de la inceputul anului pana la finele perioadei.

Din acest adaos se scade valoarea adaosului comercial de la inceputul anului pana la finele perioadei precedente, rezultind adaosul comercial (RD 378) pentru perioada curenta.

TVA neexigibila aferenta vanzarii se cunoaste, fiind egala cu RC 707 din perioada curenta * 24%.
Costul marfii vindute (RD 607) al perioadei curente se calculeaza ca diferenta intre marfa vanduta cu tva in perioada curenta si (adaosul comercial aferent marfii vandute in perioada curenta RD 378 + tva neexigibila pentru marfa vanduta in perioada curenta RD 4428).

Protocol 550 lei din care t.v.a. 106.45 lei. Aceasta operatiune nu va genera un venit, determinand doar cheltuiala cu protocolul.

In cadrul acestei sume, trebuie stabilita suma provenind din marfuri si suma provenind din mancaruri, pentru a se descarca gestiunea in mod corect.

Ideea este ca atat vanzarea de marfuri, cat si vanzarea de produse finite se vor inregistra pe baza rapoartelor zilnice emise de casa de marcat (care insumeaza valorile bonurilor fiscale emise in fiecare zi) si nu pe baza altui document, conform art. 4 alin. (4) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – republicata – cu modificarile si completarile ulterioare:

„(4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (4) si raportul fiscal de inchidere zilnica (denumit in continuare raportul Z – nota din normele de aplicare) sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.”

Raportul lunar de care mentionati presupunem ca este un document intern sau un document emis de softul specializat pentru alimentatie publica privind evidenta stocurilor, dar care decucem ca, de fapt, contine produse iesite din unitate, odata ce apare si protocolul – care nu este o vanzare, ci o cheltuiala. Pe un raport Z emis de casa de marcat nu are cum sa apara si protocolul acordat, deoarece, asa cum am mentionat, acesta nu este un venit.

In mod normal, pe raportul lunar emis de casa de marcat nu poate sa apara si protocolul, din considerentele deja mentionate.

Acest raport lunar, emis de casa de marcat, va contine totalul vanzarilor (veniturilor) din luna respectiva, evidentiate pe vanzari de marfa si vanzari de produse finite.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 07 noiembrie 2014

Leave a Reply