Monografie contabila: Primirea prin donatie a unui utilaj

Monografie contabila: Primirea prin donatie a unui utilaj

Întrebare: Care este procedura aplicabilă pentru primirea prin donaţie a unui utilaj?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal. Efectele tranzacţiilor sunt reflectate atunci când acestea se produc. Astfel, veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se operează concomitent cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.

2. Procedura contabilă. Contabilizarea tranzacţiilor:

  • primirea utilajului prin donaţie:

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) /analitic = 4753. Donaţii pentru investiţii

  • trecerea anuală a subvenţiei la venituri:

4753. Donaţii pentru investiţii /analitic = 7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii

3. Lista documentelor justificative. Evenimentele trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea.

De asemenea, contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. In cazul de faţa, din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea vizează contractul de donaţie, procesul verbal de recepţie, fişa mijlocului fix, situaţii centralizatoare, situaţii de calcul, notele contabile aferente.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează, respectiv un manual de politici contabile. Aceste politici sunt detaliate la nivel operaţional prin procedurile interne proprii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 10 decembrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor