Monografie contabila: Lichidare voluntara a unei societati

Monografie contabila: Lichidare voluntara a unei societati

Situatia de azi prezinta o societate cu unic asociat care se lichideaza/radiaza voluntar, fara lichidator. Societatea are un teren ca activ, mijcol fix.

Stabilim astfel cum se scoate din evidenta, care sunt notele contabile si care este legislatia in ce priveste acest activ la lichidarea firmei voluntar?

Lichidarea societatilor comerciale se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu aceasta ocazie se efectueaza:

Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit legii contabilitatii, normelor si reglementarilor contabile, precum si inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii.
Intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze.
Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
– Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare.

Preluarea imobilizarilor

Evidentierea preluarii terenului de catre asociat:

461 = %
Debitori diversi 7583
/asociatul care preia imobilizarea Venituri din vanzarea activelor
si alte operatii de capital
4427
TVA colectata

– Scoaterea din gestiune a terenului:
6583 = 211

Conform Normelor metodologice de aplicare a art. 27 alin. (2) din Codul fiscal:
Profitul impozabil in cazul lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul:
– profitul din lichidarea patrimoniului,
– sumele din anularea provizioanelor,
– sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii,
– alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor.

La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de lichidare nu sunt impozitate:
– rezervele constituite din profitul net, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii,

Constituirea impozitului pe dividende aferent profitului net

In ceea ce priveste impozitul pe veniturile din lichidare sunt aplicabile prevederile articolului 66 alineatul (8) din Codul fiscal :
Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Conform prevederilor art. 67 alin. 3 lit. d din Codul fiscal venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori.

Partajul capitalului social:
1012 = 456

Partajul rezervelor si profitului:
% = 456
1061
1068
117
121

sau al pierderii:
456 = %
117
121

– retinerea impozitului pe dividende datorat:
456 = 446

– compensarea intre datoria fata de asociat din contul 456 cu creanta fata de acesta din contul 461:
456 = 461 – cea mai mica suma

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 21 octombrie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor