Monografie contabila: Lichidare microintreprindere

Monografie contabila: Lichidare microintreprindere

Prezentam azi, printr-o situatie reala, etapele pentru dizolvarea si lichidarea voluntara a unei microintreprinderi. De asemenea, prezentam mai jos si monografia contabila aferenta.

In balanta de verificare avem urmatoarele solduri:
cont Debitor 1171 = 96.753 lei
cont Debitor 1174 = 25.90 lei
cont Debitor 121 = 8.305 lei

cont Creditor 1012 = 200 lei
cont Creditor 1061 = 40 lei
cont Creditor 1068 = 31 lei
cont Creditor 455 = 104.812,90 lei

Dizolvarea si lichidare voluntara a societatii se  realizeaza in doua  etape:

Prima etapa consta in depunrea le Registrul Comertului a urmatoarelor documente:
– cererea de inregistrare a mentiunii
– decizia asociatului unic
– dovada achitarii taxelor la Registrul Comertului

Aceasta etapa poate fi definita ca etapa de dizolvare voluntara a firmei,  conform art. 227 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, fiind etapa in care se declara ca firma nu va mai desfasura activitate, premergatoare lichidarii voluntare a patrimoniului firmei. Prin dizolvare firma nu se desfiinteaza, ea existand juridic in continuare, dar nu mai are dreptul sa-si desfasoare activitatile pentru care a fost autorizata.

A doua etapa este cea de radiere voluntara ( lichidare voluntara ) la care se depun urmatoarele acte:
–    cererea de radirere
–    certificatul de inregistrare
–    situatia financiara de lichidare
–    hotararea de repartizare a activelor
–    certficat de la Administratia financiara din care sa reiasa ca firma nu are datorii la bugetul de stat si bugetul de asigurari sociale
–    dovada achitarii taxelor la Registrul Comertului

Lichidarea firmei se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 237 alin (6)- (10) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Normele metodologice date in aplicarea art. 112^4 din Codul fiscal stabilesc ca, perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie, in cazul divizarilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
a) la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati noi;
b) la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
c) la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate la lit. a) si b).

Perioada impozabila a microintreprinderii se incheie, in cazul dizolvarii urmate de lichidare, la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective.

In cazul microintreprinderilor care isi inceteaza existenta in cursul anului, data pana la care se depune declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor este una dintre datele mentionate la pct. 10, la care se incheie perioada impozabila.

Astfel, in cazul dizolvarii urmata de lichidare societatea va depune declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

In ceea ce priveste operatiunea de lichidare a societatilor comerciale, aceasta este reglementata, din punct de vedere contabil de Omfp nr. 1376/2004 privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si din punct de vedere fiscal de Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Indiferent ca este vorba de o societate platitoare de impozit pe profit sau una platitoare de impozit pe venit, din punct de vedere juridic  trebuie parcurse o serie de etape privind:
1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv,
2. Intocmirea situatiilor financiare,
3. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.),
4. Achitarea datoriilor societatii catre bugetul de stat, catre salariati si alti terti,
5. Stabilirea rezultatului lichidarii,
6.  Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul rezultat din lichidare etc.,

 Monografie contabila:
455 = 7588         104812.90 lei

698 = 448              3144 lei  (impozit micro 3%)

121 = 698             3144 lei

7588 = 121            104812.90 lei

121 = 117    101668,9 lei

1012= 117 200 lei

117=121      8305 lei

1061=456    40 lei

1068=456    31 lei

456=117             96753 lei

456=117             25.9 lei

117=456            101668,9 lei

117=456      200 lei

456=117               8305 lei

Se depune formularul 100 pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la ANAF. Se intocmeste Bilantul de lichidare (formular pdf S1039) si se depune la ANAF, de unde se va obtine Certificatul fiscal prin care ANAF atesta ca nu exista nicio datorie.

Se depun toate acestea la ONRC si se solicita radierea. Pana la radierea firmei se vor depune toate declaratiile din vectorul fiscal (chiar daca sunt pe zero).

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 28 ianuarie 2016

Leave a Reply