Monografie contabila: Leaseback

Monografie contabila: Leaseback

Aducem in prim-plan monografia contabila valabila pentru 2015 pentru urmatoarele:

1) Factura de vanzare cu valoare totala 1652572 lei cu TVA din care teren valoare 710784 lei si cladire valoare 621.936 lei beneficiar societatea de leasing in vederea finantarii.

2) Contract de leasing in care la obiectul contractului este trecut SALE AND LEASEBACK teren si cladire.

Conform OMFP nr. 1802/2014:

„219. O tranzactie de vanzare a unui activ pe termen lung si de inchiriere a aceluiasi activ in regim de leasing (leaseback) se contabilizeaza in functie de clauzele contractului de leasing, astfel:

a) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzactia reprezinta un mijloc prin care locatorul acorda o finantare locatarului, activul avand rol de garantie.

Entitatea beneficiara a finantarii (locatarul) nu va recunoaste in contabilitate operatiunea de vanzare a activului, nefiind indeplinite conditiile de recunoastere a veniturilor. Activul ramane inregistrat in continuare la valoarea existenta anterior operatiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

Operatiunea de finantare va fi evidentiata prin articolul contabil :

512 „Conturi curente la banci” = 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate”, urmand ca dobanda si alte costuri ale finantarii, potrivit contractelor incheiate, sa fie inregistrate conform prezentelor reglementari.

Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adaugata, au loc doua operatiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuata de locatar, si operatiunea de leasing, efectuata de locator, pentru care taxa pe valoarea adaugata se evidentiaza potrivit legii;

b) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasing operational, entitatea vanzatoare contabilizeaza o tranzactie de vanzare, cu inregistrarea scoaterii din evidenta a activului si a sumelor incasate sau de incasat si a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile, conform prevederilor legale.

Operatiunea de inchiriere a activului in regim de leasing operational se contabilizeaza de utilizator conform prezentelor reglementari, respectiv pe seama contului de profit si pierdere.

220. L (1) In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate in leasing financiar sau operational inventariaza si transmit societatii de leasing lista bunurilor detinute in baza contractelor de leasing.

(2) In conditiile prevazute la cap. 6 „Note explicative la situatiile financiare anuale”, entitatile contractante care au efectuat operatiuni de leasing si leaseback trebuie sa prezinte in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii referitoare la operatiunile derulate.”

Prevederile punctului 219 din OMFP 1802/2014 sunt aceleasi ca cele ale punctului 102 din OMFP 3055/2009, deci operatiunea de leaseback se contabilizeaza la fel ca si in anii trecuti :

Contractul de leasing este unul financiar:

– activul ramane inregistrat in contabilitatea locatarului la valoarea existenta si continua regimul de amortizare de pana acum
– se evidentiaza TVA pentru livrarea bunurilor, dar nu se recunosc venituri din vanzare ci finantarea obtinuta fara TVA :

5121 = %
167 cladire fara TVA (sumele comunicate adunate nu dau valoarea cu TVA
167 teren fara TVA comunicata)

– TVA aferenta livrarii : 461 = 4427
– evidentierea extracontabila a dobanzii aferente contractului de leasing : Debit 8051
– inregistrarea facturilor pentru dobanzi si alte costuri de finantare venite de la locator :

% = 404
666
628
4426

– inregistrarea facturii de leasing :

% = 404
167
666
4426

– diminuarea dobanzii de plata : Credit 8051
– inregistrarea in continuare a amortizarii : 681 = 281

Contractul de leasing este unul operational :

– se inregistreaza venituri din vanzarea terenului si imobilului si se scot din gestiune :

461 = %
7583
7583
4427
% = 21x
281
6583

– inregistrarea incasarii finantarii :

5121 = 461

– facturile pentru leasing operational (chirie)

% = 401
612
4426

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 17 aprilie 2015

Leave a Reply