Monografie contabila: Inchidere contract leasing financiar

Monografie contabila: Inchidere contract leasing financiar

Facem referire la o societate care a achizitionat, in decembrie 2010, un autoturism in leasing financiar. In decembrie 2014, s-a primit ultima factura cu urmatoarele pozitii:

-comision inchidere contract: 902 lei TVA 216,48
-vanzare bun: 505,07 TVA 121,22

1. Care este tratamentul TVA al acestei ultime facturi?

2. Care sunt inregistrarile contabile ale facturii?

Contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.
Din punct de vedere al TVA, in cazul mijloacelor de transport potrivit prevederilor art. 145^1, alin (1) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile art. 145 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se intelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibila in conditiile prevazute la art. 145 si la art. 146-147^1 din Codul fiscal.

In conditiile in care un autoturism, de exemplu, este achizitionat in baza unui contract de leasing financiar  si  este utilizat exclusiv in scopul activitatilor economice sau in cadrul activitatilor excpetate de la art 145^1 din Codul fiscal, atunci TVA aferenta va fi considerata integral deductibila, insa  in acest caz, societatea  va trebui sa demonstreze utilizarea auto in scopuri exclusiv economice sau in cadrul activitatilor exceptate prin obiect de activitate, decizii ale administratorului din care sa rezulte activitatea /activitatile deservite precum si obligatoriu intocmirea de foi de parcurs care sa contina urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

Prin urmare, daca pe parcursul derularii contractului de leasing s-au dedus cheltuieli si TVA 50%, la fel trebuie sa se procedeze si in continuare in ceea ce priveste valoarea reziduala si comisionul pentru inchidere contract.

Inregistrari contabile:
a) comision inchidere contract : 902 lei TVA 216,48
% =   401 – 118.48 lei
628  – 451 (deductibil)
628 – 451 (nedeductibi)
4426 – 108.24 (deductibil)
4426 – 108.24 (nedeductibil)
si
% =   4426 – 108.24 lei
628 (deductibil) – 54.12
628 (nedeductibil) – 54.12

b) vanzare bun 505,07 TVA 121,22 (valoare reziduala leasing)

% = 404 – 626.29 lei
167 –     505.07
4426 – 60.61 (deductibil)
4426 – 60.61 (nedeductibil)
si
%  = 4426 – 60, 61 lei
635 deductibil        – 30.30
635 nedeductibil     – 30.31

Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 11 mai 2015

Leave a Reply