Monografie contabila: Imprumut societate

Monografie contabila: Imprumut societate

Facem referire la o Societate A care primeste imprumutul de 150.000 euro de la o societate din Canada, B, cu mentiunea ca societatea nu este afiliata si nici asociata.

Care vor fi etapele si inregistrarile contabile obligatorii pentru societatea A?

Pentru imprumutul primit pe termen lung, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabileconform reglementarilor din O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aplicabile din 2015:

1) incasarea imprumutului:
5124 = 1621
„Conturi la banci in valuta” „Credite bancare pe termen lung”

2) lunar, dobanda datorata conform graficului de plata, anexa la contract:

666 = 1682
„Cheltuieli privind dobanzile” „Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

3) plata lunara a ratelor de credit si a dobanzii:
% = 5124
1621 „Conturi la banci in valuta”
„Credite bancare pe termen lung”
1682
Dobanzi aferente creditelor bancare
pe termen lung”.

Fiind un credit incasat in valuta, se efectueaza lunar evaluarea datoriei in functie de cursul B.N.R. Diferentele calculate intre data primirii creditului si sfarsitul fiecarei luni calendaristice, se inregistreaza in:
– fie in creditul contului 1621 „Credite bancare pe termen lung”, daca sunt diferente nefavorabile de curs valutar (665 = 1621);
– fie in debitul contului 1621 „Credite bancare pe termen lung”, daca sunt diferente favorabile de curs valutar (1621 = 765).

Obligatiile privind retinerea la sursa a impozitului pe venituri din dobanzi platit persoanei juridice nerezidente, dar si declararea acestuia sunt cele prezentate in raspunsul formulat initial. Astfel, in situatia in care creditorul nu prezinta platitorului de venit din Romania certificatul de rezidenta fiscala in Canada, societatea din Romania retine impozit la sursa conform prevederilor art. 116 din Codul fiscal, prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut. Impozitul se retine la data platii venitului, se transforma in lei la cursul BNR valabil la data platii si se achita la buget pana pe data de 25 a lunii urmatoare.

In situatia in care creditorul solicita constituirea unei scrisori de garantie bancara, se efectueaza inregistrarea contabila:

267 = 5124
„Creante imobilizate” „Conturi la banci in valuta”

Inregistrarea scrisorii de garantie bancara se efectueaza, extracontabil, in  debitul contul 801 „Angajamente acordate””
In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul retragerii acestora .
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre entitate, existente la un moment dat.

Valoarea creditului primit si restituit se raporteaza la B.N.R. conform prevederilor cuprinse in Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romanie, in vigoare de la 01.01.2015. Obligatia de raportare este reglementata prin art. 50. „Prevederile prezentului capitol se aplica rezidentilor care desfasoara operatiuni de natura balantei de plati si defineste mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balantei de plati, ale comertului international cu servicii si ale investitiilor straine directe, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005, si prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 266 din 9 octombrie 2009.” si art. 51

„In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) balanta de plati – sinteza statistica a tranzactiilor economice si financiare ale unei tari cu restul lumii, pe o perioada de timp determinata, tranzactii ce se refera la bunuri, servicii, venituri, transferuri fara contraprestatie (donatii, ajutoare, cadouri si altele asemenea), precum si la creante si obligatii financiare;

b) plata – transmiterea unei sume de bani catre un tert:”

Raportarea sumelor primite si platite in valuta se efectueaza pana pe data de 20 a lunii urmatoare celei in care suma s-a incasat/platit, prin anexa nr. V.6 asa cum se reglementeaza prin art. 59 din Regulament

„Rezidentii care realizeaza operatiuni nemonetare au obligatia sa raporteze letric aceste tranzactii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea si transmiterea anexei nr. V.6.”.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 18 august 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor